Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

NOA ondersteunt 411 Antwerpse scholen bij inclusief onderwijs

donderdag 3 mei 2018

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is het nieuwe samenwerkingsverband van ondersteuners die inclusief onderwijs zullen realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de provincie Antwerpen. Op een kick-off in Malle op 3 mei ging dit ondersteuningsnetwerk van start. De vijf bestaande netwerken voor buitengewoon onderwijs van OVSG, het GO! en Triolo Brasschaat bundelen hun expertise. Vanaf 1 september 2018 zal NOA gespecialiseerde ondersteuning bieden aan 411 scholen met in totaal 132 000 leerlingen.

De huidige ondersteuningsnetwerken van De Leerexpert, De Kempen, Fluxus, Impuls en Prisma+ worden vijf regioteams binnen het nieuwe NOA. Het gaat om 350 kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten, onderwijzers en kleuteronderwijzers uit het buitengewoon onderwijs. Allemaal deskundigen en experten die leerlingen en leerkrachten in basisscholen en secundaire scholen van het officieel onderwijs zullen ondersteunen in het realiseren van meer inclusief onderwijs.

Binnen NOA worden afspraken gemaakt over de aanwending van de middelen en de wijze waarop de scholen ondersteuning krijgen. Daartoe werkt NOA samen met Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Pedagogische Begeleidingsdiensten en de inrichtende machten. Over het einddoel zijn de lokale partners in de provincie Antwerpen het eens: ze willen met het overkoepelende ondersteuningsnetwerk voor inclusief onderwijs versnippering van expertise en middelen tegengaan.

Perscontact: Patrick Huygen, voorzitter, tel. 0473 86 03 43, patrick.huygen@so.antwerpen.be

NOA groepsfoto

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs