Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Kansrijk oriënteren en faire evaluatie, ook in coronatijden

donderdag 19 november 2020

Nu de kerstexamens in aantocht zijn, worden afspraken gemaakt om die veilig te laten verlopen. Schooldirect stuurde daarover aanbevelingen uit. Die gaan vooral over praktische afspraken, maar niet over de didactische aanpak. Stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en de pedagogische begeleiding van OVSG pleiten, net zoals de vorige schooljaren, voor een faire evaluatie en kansrijk oriënteren.

Door de coronacrisis kregen jongeren vorig schooljaar en begin dit schooljaar mogelijk te weinig instructie. Alle leerlingen hebben recht op een faire evaluatie die rekening houdt met de context waarin de scholen zich bevonden en bevinden. Bij de evaluatie is het belangrijk om kernleerstof te onderscheiden van uitbreiding. Dat kan bepalend zijn voor remediëring na de kerstvakantie met het oog op het einde van het schooljaar. Op ons platform e-leren vind je materiaal, o.a. over het selecteren van doelen en een stappenplan voor de klassenraad.

De kerstperiode is traditioneel ook de periode voor heroriënteringen. Sommige leerlingen waren misschien in staat om de verloren onderwijstijd in te halen in het eerste trimester, voor andere komt januari dit schooljaar te vroeg. In dat opzicht vinden we het niet fair om onze leerlingen in januari al definitieve keuzes te laten maken voor hun verdere onderwijsloopbaan. Wij pleiten dan ook voor zo min mogelijk heroriënteringen in januari. Met de nodige remediëring en de evaluaties in de tweede helft van dit schooljaar erbij krijgen scholen een vollediger beeld. Zo krijgen leerlingen optimale ontwikkelingskansen en het kwaliteitsvol onderwijs dat ze verdienen.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs