Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Extra middelen voor M-decreet

donderdag 6 april 2017

Bij de Vlaamse begrotingscontrole heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verkregen dat 15 miljoen euro extra wordt ge√Įnvesteerd in het M-decreet. Er wordt een ondersteuningsmodel voor scholen voorgesteld dat in werking moet treden vanaf 1 september 2017. Dit ondersteuningsmodel ligt in het verlengde van de (pre-)waarborgregeling. De voorgestelde samenwerking in regionale netwerken bouwt voort op de manier waarop onze scholen nu al werken in de waarborgprojecten: buitengewoon onderwijs ondersteunt gewoon onderwijs, hierbij begeleid door pedagogische begeleiding en clb. Het is een goede zaak dat hier meer middelen voor vrijkomen, zodat we meer scholen, leraren en leerlingen kunnen helpen.

De integrale voorstellen hebben we nog niet. We dringen aan op concrete informatie over de impact op leerlingen én leerkrachten en schoolbesturen. Ook zijn we bezorgd over de lopende trajecten GON-begeleiding. Omdat er sprake van is dat de middelen zullen verschuiven naar de begeleiding van leerkrachten in plaats van leerlingen, is het de vraag hoe leerlingen die nu in een GON-traject zitten, verder moeten. Het zal hoedanook spurten worden om alles tegen 1 september te organiseren. De scholen krijgen amper één trimester de tijd om dit organisatorisch te klaren. We zullen alles op alles zetten om dit voor mekaar te krijgen, maar kunnen nu nog niet inschatten of we erin zullen slagen om een ordentelijke start van het schooljaar mogelijk te maken. Een vrees die we eerder al samen met de sociale partners uitspraken.

In het derde trimester zullen we lokaal en regionaal onze besturen, scholengemeenschappen en scholen ondersteunen zodat ze tot afspraken kunnen komen en die formaliseren voor 30 juni 2017. We ontwikkelen modellen en afsprakennota’s om dat alles mogelijk te maken. 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs