Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Dimona-aangifte vanaf 1 januari voor scholen en stagiairs

vrijdag 20 december 2019

Enige tijd geleden kregen secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs mails en informatie van OVSG en het departement Onderwijs over de Dimona-aangifte. Dat is de elektronische aangifte waarmee een werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Er blijkt grote onduidelijkheid, omdat het gaat om een wet die al van 2018 dateert maar die nu pas in werking treedt. Het gaat over federale wetgeving. We geven wat extra toelichting bij de informatie van het departement Onderwijs om duidelijkheid te brengen. Hoe zit het precies in elkaar en wat moet je als school doen?

De Dimona is gekoppeld aan de AOW

Vanaf 1 januari 2020 is de AOW (Arbeidsongevallenwet) van toepassing op alle personen die arbeid verrichten in een opleiding tot betaalde arbeid.

Dat heeft de federale wetgever door de wet van 21 december 2018 ingevoerd. Die wet kwam er omdat er veel onzekerheid was over het feit of stagiairs nu wel of niet onder toepassing van de AOW vielen en omdat er nieuwe leerwegvormen bestaan, zoals duaal leren waarmee de AOW geen rekening hield. Ook al werken leerlingen niet in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, toch worden ze aan risico’s blootgesteld die hun (toekomstige) beroepsloopbaan kunnen bezwaren. Het feit of de AOW al dan niet toepasselijk was, de uiteenlopende vergoedingsregels, de problemen inzake immuniteit, enz. leidden tot grote rechtsonzekerheid voor zowel de stagiairs als voor de ‘werkgevers’ (i.c. de scholen) die hen arbeid laten verrichten in het kader van hun opleiding. Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) stuurde daarom aan op een coherent wettelijk kader dat kan gelden voor de bestaande en toekomstige bijzondere statuten.

Ondertussen is dit geregeld met die nieuwe federale wet, waardoor de leerling nu altijd bescherming geniet. Maar om die bescherming te kunnen garanderen, moet de school een Dimona-aangifte doen.

Hoe verloopt een Dimona-aangifte?

Dimona is een onlinedienst waarmee aangegeven wordt wanneer een werknemer of een gelijkgestelde in en uit dienst gaat. Een Dimona-aangifte bestaat uit vier stappen:

  1. identificatie als werkgever

  2. registratie op het portaal

  3. aanmelding op het portaal

  4. opening onlinedienst

Niet de school maar het bestuur identificeert zich

Het schoolbestuur of de inrichtende macht moet de noodzakelijke voorbereidende stappen doen. Vervolgens mag het schoolbestuur toelaten dat de school de registratie doet. Gewoonlijk is het de financiële dienst van de gemeente die identificatie en registratie doet of laat doen door een sociaal secretariaat. Gemeenten staan namelijk ingeschreven in het werkgeversrepertorium en hebben dus al een nummer. Het is niet mogelijk om als school een identificatie te doen, maar een school kan wél, zodra de machtiging er is, een registratie doen.

De aangifte is verplicht

Deze registratie is wettelijk verplicht. De wet bepaalt dat de werkgever zich bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet laten inschrijven en aan deze laatste een aangifte door middel van een door deze Rijksdienst goedgekeurde elektronische techniek verrichten. Het koninklijk besluit in uitvoering van de wet stelt verder dat de onderwijsinstelling, of, indien de instelling niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, de inrichtende macht die aangifte doet.

Concreet

Neem zo vlug mogelijk contact met de algemeen directeur of de financieel directeur van je gemeente om in orde te zijn met de nieuwe verplichtingen.

 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs