Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

187 940 leerlingen in stedelijke en gemeentelijke scholen

dinsdag 19 februari 2019

De telling in februari van leerlingenaantallen in het leerplichtonderwijs levert de officiële cijfers op voor het lopende schooljaar. Voor steden en gemeenten zien we een mooie stijging in alle onderwijsniveaus, behalve in DBSO, wat komt door een verschuiving richting duaal leren. Leerlingen en hun ouders kiezen bewust voor kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Onderwijsniveau

2018-2019

2017-2018

Verschil

%

Buitengewoon kleuteronderwijs

237

210

27

12,86%

Buitengewoon lager onderwijs

3 304

3 282

22

0,67%

Buitengewoon secundair onderwijs

1 855

1 937

-82

-4,23%

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

970

1 005

-35

-3,48%

Gewoon kleuteronderwijs

60 217

59 539

678

1,14%

Gewoon lager onderwijs

102 637

100 793

1 844

1,83%

Gewoon voltijds secundair onderwijs

18 720

18 483

237

1,28%

Eindtotaal

187 940

185 455

2 485

1,34%

Foto: Stedelijk Lyceum Cadix, Antwerpen

Nike Shoes

OKAN klas Stedelijk Lyceum Cadix

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs