Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Een schat aan woorden. Woordenschat in de lagere school

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in hoe kinderen taal leren en verwerven, rekening houdend met de beginsituatie van elk kind. 

Lees meer

Een schat aan woorden. Woordenschat in de kleuterschool

Creëer een rijke klasomgeving waarin je op impliciete en expliciete manier met woordenschat aan de slag gaat. 
Laat je kleuters genieten, savoureren van de woorden.

Lees meer

Een cocktail van andere talen in mijn kleuterklas

Je ontdekt en staat stil bij meertalige kleuters in je klas.

Lees meer

Nederlands: het ABC van het leerplan

Je leert het leerplan Nederlands hanteren als een waardevolle kijkwijzer.

Lees meer

Wiskunde in de kleuterklas: meer dan 1, 2, 3 

Ontdek op een concrete manier de doelen van het leergebied wiskunde waardoor jij en de kleuters van wiskunde gaan houden.

Lees meer

Wiskunde: differentiëren in het curriculum, een opgave voor de lagere school?

We verkennen enkele leerlijnen uit het leerplan Wiskunde en gaan na waar wijzigingen mogelijk zijn. 

Lees meer

Wiskunde: het ABC van het leerplan

Je leert het leerplan Wiskunde correct gebruiken. 

Lees meer

Wiskunde of Miskunde? Goede wiskundedidactiek voor elke leerling!

Ontdek de voordelen van zorgzame didactiek voor je wiskundelessen in de lagere school. 

Lees meer

Meetkunde: verkenning van het leerplan

Verkennen van het leerplan meetkunde om er op een actieve, kwaliteitsvolle manier mee aan de slag te gaan. 

Lees meer

Samen architect van een muzisch project

Samenwerken aan een muzisch project voor de hele school.

Lees meer

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs