Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Zorgtraject

Dit schooljaar bieden we zes sessies aan rond het thema ‘zorg in het DKO’. Dit traject dompelt je onder in een brede waaier van kennis tot aanpak. Het is een absolute aanrader om te participeren aan het gehele traject, de vormingen vormen één geheel. Het is ook mogelijk om één of meerdere sessies afzonderlijk te volgen.

Air Zoom Pegasus 34

Lesgever en data: 
Zorg voor zorgleerlingen (basismodule)
Kennismakingsmodule over zorg in het DKO. Tijdens deze vorming maak je kennis met de belangrijkste inzichten uit de nieuwe wetgeving en de daarbij horende kaders en begrippen zoals zorgcontinuüm, individueel aangepast curriculum, gemotiveerd verslag,… In deze vorming nemen we verwarring weg over de betekenis van zorg in het DKO, kom je te weten wat leer- gedragsstoornissen zijn en bieden we ondersteunende kaders aan om hiermee om te gaan als leerkracht. Hoe kan je nu als leerkracht aan de slag gaan met deze leerlingen? Wil je meer begrijpen over zorg en heb je nood aan tips & tricks om hiermee te starten? Dan is deze basismodule een aanrader. Locatie: interne vergaderzaal OVSG, Ravensteingalerij 3, 2de verdieping, Brussel.
Lesgever: 

Kelly Huylenbroeck

Zij heeft een master en licentiaat jazz zang behaald aan de Artesis Hogeschool. Ze is stem coach en all-round zangeres. Ze deed onderzoek over de benadering van zorg in het DKO en deed expertise op over dit ontwerp op diverse terreinen. Momenteel werkt zij als pedagogisch begeleider bij OVSG voor het Deeltijds Kunstonderwijs en legt zich voornamelijk toe op de zorgproblematiek.

Data: 
dinsdag 2 oktober 2018 - 09:30 tot 12:30
Help, ik wil een GPS met al die verschillen in mijn klas! Hoe toch samen op weg?
Leerlingen verschillen in beginsituatie, leerprocessen, toekomstdromen, persoonlijkheid en afkomst. Hoe kan het onderwijs omgaan met die diversiteit? De eerste fase van het zorgcontinuüm is brede basiszorg: het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoet komt aan de noden van elke leerling. Wat hebben leerlingen nodig om te leren? Elke academie biedt dezelfde brede basiszorg aan alle leerlingen met aandacht voor hun persoonlijke noden om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden.. Vanuit de krachtlijnen: krachtige leeromgeving, stimuleren, differentiëren en remediëren ondersteunen de leerkrachten elke leerling bij hun totale persoonlijkheidsontwikkeling. Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar hoe je als leerkracht omgaat met diversiteit. We reiken kaders aan om preventief te handelen, alsook bouwstenen die kunnen helpen bij de aanpak van diversiteit. Locatie: interne vergaderzaal OVSG, Ravensteingalerij 3, 2de verdieping, Brussel.
Lesgever: 

Kelly Huylenbroeck

Zij heeft een master en licentiaat jazz zang behaald aan de Artesis Hogeschool. Ze is stem coach en all-round zangeres. Ze deed onderzoek over de benadering van zorg in het DKO en deed expertise op over dit ontwerp op diverse terreinen. Momenteel werkt zij als pedagogisch begeleider bij OVSG voor het Deeltijds Kunstonderwijs en legt zich voornamelijk toe op de zorgproblematiek.

Data: 
maandag 8 oktober 2018 - 09:30 tot 12:30
Methodiektraining en intervisie brede basiszorg
In deze sessie gaan we voornamelijk in op het praktijkgedeelte van Deel 2 namelijk de brede basiszorg. Deelnemers proberen de leerstof uit deel 2 toe te passen en brengen casussen mee naar deze sessie. We bespreken de ervaringen en zoeken naar oplossingen bij minder sterke momenten, alsook delen we de sterke momenten met elkaar. In deze sessie worden ook methodieken aangereikt om brede basiszorg toe te passen op de klasvloer. Locatie: interne vergaderzaal OVSG, Ravensteingalerij 3, 2de verdieping, Brussel.
Lesgever: 

Kelly Huylenbroeck

Zij heeft een master en licentiaat jazz zang behaald aan de Artesis Hogeschool. Ze is stem coach en all-round zangeres. Ze deed onderzoek over de benadering van zorg in het DKO en deed expertise op over dit ontwerp op diverse terreinen. Momenteel werkt zij als pedagogisch begeleider bij OVSG voor het Deeltijds Kunstonderwijs en legt zich voornamelijk toe op de zorgproblematiek.

Data: 
dinsdag 13 november 2018 - 09:30 tot 12:30
Pedagogisch-didactisch handelen met verhoogde zorg
Hoe kunnen we een zo goed mogelijk antwoord bieden op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen? Hoe ga je pedagogisch/didactisch aan de slag met leerlingen die meer nodig hebben dan brede basiszorg? We zoomen in op een aantal belangrijke aspecten: observatie en het bepalen van de onderwijsbehoeften, hoe kan je de kinderen erbij betrekken, wat is de rol van onderzoek en observatie om tot aanpak te komen en zoeken naar de juiste methodieken en hulpbronnen. We bespreken en oefenen pedagogische/didactische tips en tricks vanuit onze ervaringen met verhoogde zorg. Wil je meer weten over de werking met leerlingen die extra zorg nodig hebben, dan is dit een vorming voor jou. Locatie: interne vergaderzaal OVSG, Ravensteingalerij 3, 2de verdieping, Brussel.
Lesgever: 

Kelly Huylenbroeck

Zij heeft een master en licentiaat jazz zang behaald aan de Artesis Hogeschool. Ze is stem coach en all-round zangeres. Ze deed onderzoek over de benadering van zorg in het DKO en deed expertise op over dit ontwerp op diverse terreinen. Momenteel werkt zij als pedagogisch begeleider bij OVSG voor het Deeltijds Kunstonderwijs en legt zich voornamelijk toe op de zorgproblematiek.

Data: 
dinsdag 4 december 2018 - 09:30 tot 12:30
Methodiektraining en intervisie verhoogde zorg
In deze sessie gaan we voornamelijk in op het praktijkgedeelte van Deel 4 namelijk de verhoogde zorg. Deelnemers proberen de leerstof uit deel 4 toe te passen en brengen casussen mee naar deze sessie. We bespreken de ervaringen en zoeken naar oplossingen bij minder sterke momenten, alsook delen we de sterke momenten met elkaar. In deze sessie worden ook methodieken aangereikt om brede basiszorg toe te passen op de klasvloer. Locatie: Zaal 1 OVSG Bisschoffsheimlaan 1 - 8 Brussel
Lesgever: 

Kelly Huylenbroeck

Zij heeft een master en licentiaat jazz zang behaald aan de Artesis Hogeschool. Ze is stem coach en all-round zangeres. Ze deed onderzoek over de benadering van zorg in het DKO en deed expertise op over dit ontwerp op diverse terreinen. Momenteel werkt zij als pedagogisch begeleider bij OVSG voor het Deeltijds Kunstonderwijs en legt zich voornamelijk toe op de zorgproblematiek.

Data: 
vrijdag 18 januari 2019 - 09:30 tot 12:30
Pedagogisch-didactisch handelen binnen een individueel aangepast curriculum
Je bent geen specialist, orthopedagoog, therapeut,... en mist dus de expertise om aan de slag te gaan met leerlingen die een maximum aan zorg nodig hebben. In deze vorming leggen we een basis van het pedagogisch-didactisch handelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waarbij verhoogde zorg onvoldoende blijkt. Leerlingen die nood hebben aan onderwijs op maat. Leerlingen met een beperking kunnen in het dko een ‘individueel aangepast curriculum’ volgen. Ze krijgen een aangepast lessenrooster en haalbare doelen zodat ze hun talent kunnen ontplooien. Wat betekent dat voor jou als leraar? Hoe ga je aan het werk voor zo’n individueel aangepast curriculum? Wat heb je nodig? Moet je rekening houden met een minimum leerplan? Wat zijn ontwikkelingsdoelen? Wat is een handelingsplan? Welke administratie komt er bij kijken? Op al deze vragen geeft de vorming een antwoord. Verder gaan we in overleg over diverse methodieken en het pedagogisch en didactisch handelen voor deze leerlingen. Specialisten delen hun expertise en ervaringen binnen de diverse domeinen van het DKO: Muziek: In deze sessie komt het pedagogisch didactisch handelen ruim aan bod. Je krijgt een aanbod van diverse methodes en tips over hoe je aan de slag gaat op de klasvloer met deze leerlingen. Beeld: In deze sessie komt het pedagogisch didactisch handelen ruim aan bod. Je krijgt een aanbod van diverse methodes en tips over hoe je aan de slag gaat op de klasvloer met deze leerlingen. Woordkunst: In deze sessie komt het pedagogisch didactisch handelen ruim aan bod. Je krijgt een aanbod van diverse methodes en tips over hoe je aan de slag gaat op de klasvloer met deze leerlingen. Dans: In deze sessie komt het pedagogisch didactisch handelen ruim aan bod. Je krijgt een aanbod van diverse methodes en tips over hoe je aan de slag gaat op de klasvloer met deze leerlingen. LOCATIE, DATUM EN LESGEVER WORDEN LATER MEDEGEDEELD.
Data: 
maandag 1 januari 0001 (Hele dag)
Cursuscode: 
DLAL V1 1000
Prijs: 
€385
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.

Wanneer je tijdens de vorige schooljaren reeds één van de vijf sessies of twee van de vijf sessies of drie van de vijf sessies of vier van de vijf sessies gevolgd hebt, dan kan je je ook inschrijven voor de ontbrekende sessie(s) die je nog niet gevolgd hebt. Als je het zorgtraject niet volledig volgt, hoef je een mail te zenden naar herman.vereecken@ovsg.be. In de mail vermeld je aan welke sessie(s) je wenst deel te nemen en je vermeld ook de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, gsmnummer, emailadres, academie waaraan je verbonden bent en de wijze van betaling. Het bedrag bedraagt dan per sessie 1/6 van de totale trajectprijs of €65 per sessie.De sessies worden het best gevolgd in de volgorde van de website want elke info van een vorig deel is nodig om het volgende deel te kunnen bijwonen. Het zesde deel wordt ook ingericht voor 'woord-beeld en dans' waarvan het tijdstip, de locatie en de lesgever later medegedeeld zullen worden.  Voor deelname aan de zesde sessie wordt van de deelnemers wel verwacht dat zij aan de vijf vorige sessies deelgenomen hebben.

individu