Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Word Lees-Krachtig (jaar 2)

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werken met rijke teksten, kwalitatieve boeken en brede thema’s echt leidt naar een beter leesbegrip. We gaan kritisch om met de methodes van taal en wereldoriëntatie en vertrekken vanuit een sterk en kwalitatief boekenaanbod om de didactiek van DENK en LIST te implementeren.

Kennis van de wereld en het verruimen van achtergrondkennis vormen handvaten voor lezen met begrip. We baseren ons op de wetenschappelijk onderbouwde programma’s LIST en DENK! van dr. A.A.M. Houtveen

Tijdens dit traject leer je:

 • het niveau begrijpend lezen van leerlingen in het basisonderwijs duurzaam verbeteren;
 • verworven kennis rond DENK en LIST meer op de klasvloer implementeren en ondersteunen door lerende netwerken (vaardigheidssessies per doelgroep).
 • doelgericht werken aan opbrengsten om de interne kwaliteitszorg te versterken;
 • de verspreiding van verworven inzichten naar het volledige schoolteam ondersteunen;  
 • de verankering van een leesbeleid binnen het ruimere schoolbeleid ondersteunen. Dat betekent dat alle professionals in de school (leraar, schoolleider, zorgcoördinator) elk vanuit hun eigen opdracht verantwoordelijkheid opnemen voor de finale implementatie ervan;  
 • initiëren en verder ondersteunen van collectieve en actieve leerprocessen.

Concreet

SCHOOLJAAR 2 (2022-2023)

 • 3 Vaardigheidssessies
  • Kleuteronderwijs, 3de kleuterklas – 1 sessie LIST
  • Lager onderwijs, 1ste graad - 1 sessie LIST
  • Lager onderwijs, 2de en 3de graad - 1 sessie
 • 1 Schoolteamsessie
 • 3 Kernteambijeenkomsten
Lesgever en data: 
Data: 
dinsdag 15 februari 2022 - 15:05
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 1250 per schooljaar

Cursuscode: 
TBLEZ Z2
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
team
Domeinen: