Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Van technisch tot vloeiend lezen

Vloeiend lezen is meer dan vlot woorden en zinnen kunnen lezen. Je maakt gebruik van leestekens, de juiste intonatie, de juiste snelheid en het juiste gevoel. Inzetten op en oefenen van vloeiend lezen is werken aan leesbegrip. 

In deze sessie komen methodieken aan bod die je kan inzetten om zowel het technisch als het vloeiend lezen bij je leerlingen te bevorderen. Je zet in op goede didactiek binnen de verschillende lagen van het zorgcontinuüm. 

Hoe organiseer je dit in je klas door onderwijstijd maximaal te benutten? Hoe kan je je leerlingen motiveren en actief betrekken om gemotiveerde zelfstandige lezers te worden? 

Je reflecteert op je huidige leesonderwijs en hoe je dit vanuit wetenschappelijk onderbouwde inzichten kan optimaliseren. 

Tijdens deze vorming leer je:

  • doelgericht werken aan technisch en begrijpend lezen;
  • hoe je effectieve leesinstructie geeft;
  • hoe je maximaal gebruik maakt van je onderwijstijd;
  • welke betekenisvolle teksten je kan inzetten om je leesonderwijs te ondersteunen;
  • hoe je gedifferentieerd aan de slag kan gaan.
Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 7 februari 2020 - 09:45
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585

Cursuscode: 
BLEZ X4
team