Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Van leerplan naar praktijk: leerinhouden bij de 6 kerncompetenties

Omgaan met het nieuwe leerplankader is geen evidente klus.
In deze vorming geraak je vertrouwd met de zes kerncompetenties en leer je hoe je deze kan implementeren.

We beantwoorden volgende vragen:

 • hoe ga je van het leerplan naar jouw lespraktijk ?
 • hoe vertalen we de onderwijsdoelen uit het leerplan naar concrete leerinhouden?
 • hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de zes kerncompetenties?
 • in welk vak komt de verschillende kerncompetenties het meest aan bod of is dit overal en in elk vak aanwezig?
 • hoe komen we tot de horizontale samenhang?
 • hoe komen tot een graduele opbouw van de leerinhouden?
 • hoe kunnen we mogelijke cesuren of beheersingsniveaus benoemen per graad?

Deze cursus is bedoeld voor vakgroepen, leerkrachten uit eenzelfde graad of leerkrachten die aan eenzelfde groep leerlingen les geven of mogelijks ook voor het volledige academieteam.

Tijdens deze vorming leer je:

 • hoe je onderwijsdoelen uit het leerplan naar concrete leerinhouden kan vertalen
 • hoe voor een evenwichtige verdeling van de zes kerncompetenties kan zorgen
 • hoe je tot de horizontale samenhang komt
 • hoe je de leerinhouden gradueel opbouwt
 • hoe je mogelijke cesuren of beheersingsniveaus per graad kan benoemen

 

Lesgever en data: 
Data: 
donderdag 9 juli 2020 - 11:10
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585 voor een sessie van een halve dag

Cursuscode: 
DLPK X1
team
Domeinen: