Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Vakoverschrijdend samenwerken in de tweede graad muziek

Theoretische kennis aanbieden en onmiddellijk kunnen praktiseren is een droom van heel wat leerlingen. Maar is dit haalbaar?

In deze sessies leggen we verbanden tussen theorie en praktijk en zetten we in op het individueel musiceren in combinatie met het groepsmusiceren. Trajectmatig gaan we aan de slag met verbinding vinden bij de aangeboden vakken:

 • De vorming ‘Samen musiceren in de lagere graad’ ontstond vanuit de expertise van het pilootproject Musi’X. In deze teamcursus gaan we met het academieteam samen op zoek naar mogelijkheden om het samen musiceren vanaf het prille begin van de muziekopleiding een centrale plaats te geven. Leren vanuit ervaren, beleven en reproduceren. Zowel instrumentaal als vocaal kan je op weg met de beginnende instrumentleerling die al dan niet enige voorkennis heeft.
 • Het notenschrift/akkoordenschrift ontdekken en aangeleerd krijgen via vocale en instrumentale weg zal de verankering van het lezen versterken.
 • Hoe prikkel je de creativiteit van je leerlingen beter dan door met hen te experimenteren en te improviseren?
 • Vanuit goede lesvoorbeelden en hand-outs voor improvisatie in de praktijk maken we creativiteit wakker bij de leerling. Speciaal op maat van werken met startende leerlingen, hoofdzakelijk toegespitst op de lessen MCV maar net zo goed toepasbaar in een groepsmoment van de instrumentlessen. 
 • De kennis en vaardigheden van de leerkracht niet weggooien maar inzetten en verrijken door een blijvende alerte en brede kijk op muziekeducatie te bewaken.
 • Inzetten op diverse vormen van teamteaching kan het toepassen van nieuwe methodes vergemakkelijken.

Deze vorming is uitgebouwd in verschillende fases:

 • Introductiefase: uitklaren van het vakoverschrijdend samenwerken
 • Vertalingsfase: vanuit de eigen context betekenis geven aan vakoverschrijdend samenwerken
 • Toepassingsfase: diverse werkvormen uitklaren, begrijpen en hanteren.
 • Evaluatiefase: onderwijskwaliteit genereren door elke fase en aangebrachte informatie toe te passen en te evalueren.

Tijdens deze vorming leer je:

 • Het nut van verbanden leggen tussen theorie en praktijk;
 • Verschillende methodes/werkvormen om vakoverschrijdend werken uit te bouwen;
 • Vanuit het praktiseren de theorie aanbrengen en omgekeerd;
 • Het pedagogisch-didactisch handelen van het vakoverschrijdend lesgeven;
 • Het nut van co-teaching;
 • Co-teaching inzetten in de verschillende vakken.

Hierop aansluitend kan je jezelf hierin verdiepen door methodes van teamteaching uit te bouwen. Bovendien kan je ook gaan samenwerken met externe partners i.f.v. vak- en domeinoverschrijdende lesinhoud.

Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 16 maart 2018 - 20:25
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€585

team
Domeinen: 

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs