Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Traject modernisering 2de graad voor leerkrachten specifieke vorming

Het specifieke gedeelte bepaalt het profiel van de opleiding. De opbouw ervan volgt per finaliteit een eigen logica. Zo bestaat het specifiek gedeelte voor de 2de graad in de doorstroomfinaliteit uitsluitend uit de cesuurdoelen van de specifieke eindtermen en bestaat dat gedeelte in de dubbele finaliteit zowel de doelen die leiden tot beroepskwalificaties als de cesuurdoelen van de specifieke eindtermen. Het specifiek gedeelte van de arbeidsmarktfinaliteit is dan weer uitsluitend opgebouwd met de doelen die leiden tot beroepskwalificaties.

Dit traject dient om leerkrachten en technisch adviseurs inzicht te doen krijgen in het profiel van de gekozen opleiding en in de volledige structuur van de modernisering. Eveneens wordt gefocust op de doelstellingen van de opleidingen van het specifieke gedeelte. Doorheen het traject en de verschillende sessies krijgen de deelnemers inzicht in hoe ze doelstellingen in de praktijk kunnen omzetten.

Sessie 1: ontdekken van de nieuwe leerdoelen van de opleiding en de plaats van de opleiding in de matrix
Sessie 2: werken met de nieuwe leerdoelen in de klas
Sessie 3: verder werken met de nieuwe leerdoelen: aanpakken knelpunten, evaluatie,…

De specifieke vakken zijn ondergebracht in groepen. Hieronder ziet u het overzicht: zoek uw vak in kolom 1, dan ziet u wanneer de 3 sessies plaatsvinden. In de 3de kolom kan u voor uw groep inschrijven.
U schrijft in voor het ganse traject. Het is niet mogelijk slechts 1 sessie te volgen.

Alle sessies gaan digitaal door via Teams.

Na inschrijving krijgt u nog een aparte e-mail waarin we vragen om duidelijk aan te geven voor welke studierichting uit uw groep u wilt deelnemen. Op basis daarvan maken we nog aparte groepjes aan.

D= Doorstroomfinaliteit : ASO en theoretische TSO
D&A= dubbele finaliteit: vroegere TSO-techniekenrichtingen
A=Arbeidsmarktfinaliteit: BSO

GROEP 1
STEM A Elektriciteit

STEM A Mechanica
Maatschappij & Welzijn A Zorg & Welzijn

 

Maandag

08/02/2021
15/03/2021
03/05/2021

Telkens van 9u-11u

Inschrijven

GROEP 2
Domeinoverschrijdend D Latijn

Domeinoverschrijdend D Moderne talen
STEM D Technologische wetenschappen
STEM D Bouwwetenschappen
Domeinoverschrijdend D Economische wetenschappen
Economie en organisatie D Bedrijfswetenschappen
Meerdere domeinen D Biotechnische wetenschappen

Maandag

08/02/2021
15/03/2021
03/05/2021

Telkens van 13u-15u

Inschrijven

GROEP 3
Maatschappij & Welzijn A Haar- en schoonheidszorg

Maatschappij & Welzijn D&A Wellness & Lifestyle
Kunst & Creatie A Decor & Etalage
Economie & Organisatie A Organisatie & Logistiek
Voeding & Horeca D&A Horeca
Voeding & Horeca D&A Bakkerijtechnieken
Voeding & Horeca A Bakkerij
Voeding & Horeca A Restaurant en keuken
STEM A Schilderen en decoratie

Dinsdag

09/02/2021
16/03/2021
04/05/2021

Telkens van 9u-11u

 

Inschrijven

GROEP 4
Kunst & Creatie D Architecturale en beeldende vorming

Kunst & Creatie D Beeldende en audiovisuele vorming
Kunst & Creatie D Woordkunst-Drama
Maatschappij en Welzijn D Maatschappij- en welzijnswetenschappen 
Domeinoverschrijdend D Humane Wetenschappen
Domeinoverschrijdend D Natuurwetenschappen

Dinsdag

09/02/2021
16/03/2021
04/05/2021

Telkens van 13u-15u

Inschrijven

GROEP 5
Verschillende domeinen D&A Grafische technieken

STEM D&A Houttechnieken
STEM A Hout
STEM D&A Biotechnieken
Kunst en creatie D&A Architecturale en Beeldende kunsten Kunst en creatie D&A Fotografie

Donderdag

11/02/2021
18/03/2021
06/05/2021

Telkens van 9u-11u

Inschrijven

GROEP 6
STEM D&A EMT

STEM D&A Voertuigtechnieken
STEM D&A Elektrotechnische technieken
STEM D&A Mechanische technieken

 

Donderdag

11/02/2021
18/03/2021
06/05/2021

Telkens van 13u-15u

Inschrijven

GROEP 7
Sport D&A Sport

Sport D&A Topsport
Domeinoverschrijdend D Sportwetenschappen
Domeinoverschrijdend D Topsport-XXX
Taal&Cultuur D&A Taal en communicatie
Economie en organisatie D&A Bedrijf en organisatie
Verschillende domeinen D&A Toerisme
Maatschappij & Welzijn D&A Maatschappij & Welzijn

Vrijdag

12/02/2021
19/03/2021
07/05/2021

Telkens van 9u-11u

Inschrijven

GROEP 8
Alle andere richtingen: neem contact op met AVS

Op maat schooleigen traject

Contacteer ons

 

Locatie: 

Interactief webinar

Interactief webinar
-
-
-
Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 7 mei 2021 - 09:00
Prijs: 
€ 60 voor het ganse traject
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu
Domeinen: