Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Teamgericht [BO]

 
 Leer het ontwikkelingsplan 'leren leren' voor de lagere school kennen en gebruiken en zet maximaal in op de zelfsturing van je leerlingen. Lees meer
Je legt in de kleuterschool de basis van leren leren en zelfsturing. Je geeft je kleuters kansen om van leren een plezierige uitdaging te maken. Lees meer
Heb je het moeilijk met probleemgedrag van leerlingen? Sterk inzetten op de brede basiszorg in functie van gedrag kan veel van deze problemen op school voorkomen.  Lees meer
Je ontdekt en staat stil bij wat kan helpen om in de brede basiszorg probleemgedrag bij kleuters te voorkomen.   Lees meer
Je maakt kennis met de principes en methodieken van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, om op een krachtige maar toch verbindende manier probleemgedrag op school aan te pakken.  Lees meer
Inzetten op talenten om ontwikkeling van kinderen te stimuleren.  Lees meer
Je maakt kennis met een portfolio op maat van de kinderen, een trotsdoos.  Lees meer
Verkennen van verschillende vormen van co-teaching en welke mogelijkheden deze bieden.  Lees meer
Samen met je collega’s leg je de grote lijnen van het schooleigen beleidsplan ICT vast.  Lees meer
Je verkent het ontwikkelingsplan ICT (beetje theorie, veel praktijk) zodat je over een solide basis beschikt om ICT kwaliteitsvol te integreren in jouw klas.   Lees meer