Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Teamgericht [BO]

 
Nieuw Begrijpend luisteren is een cruciale stap in de taalverwerving van je kleuters. Voorlezen is inademen, begrijpen is uitademen.  Lees meer
Nieuw Je volgde de vorming ‘Oren open! Begrijpend luisteren in de kleuterklas’ en wil meer... Een krachtige leesomgeving in je kleuterklas. Hoe kan je je boekenhoek inrichten en welke leesimpulsen kan je je kleuters bieden?  Lees meer
Je leert het leerplan Nederlands hanteren als een waardevolle kijkwijzer. Lees meer
Je ontdekt en staat stil bij meertalige kleuters in je klas. Lees meer
Creëer een rijke klasomgeving waarin je op impliciete en expliciete manier met woordenschat aan de slag gaat.  Laat je kleuters genieten, savoureren van de woorden. Lees meer
Tijdens deze vorming krijg je inzicht in hoe kinderen taal leren en verwerven, rekening houdend met de beginsituatie van elk kind.  Lees meer
Doelgericht werken aan technisch en vloeiend lezen.  Lees meer