Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Taxonomie van Bloom in jouw lespraktijk

Doelgroep: leerkrachten, vakgroepen, leerlingbegeleiders, coördinatoren, directies  


De taxonomie van Bloom is het ordeningskader waarmee de eindtermen geschreven zijn. Om de eindtermen te realiseren in jouw vak, in jouw lessen en op jouw school moet je dus inzicht hebben in deze taxonomie. Zo zal je vol vertrouwen deze eindtermen gebruiken als basis voor jouw les- en evaluatiepraktijk.  

In deze vorming krijg je stapsgewijs inzicht in de taxonomie van Bloom, en je leert al deze inzichten toepassen aan de hand van casussen en voorbeelden uit de praktijk. Ook jouw eigen ervaring komt hier goed van pas als uitgangspunt. Je krijgt tips om haalbare en uitdagende doelen te stellen, deze te ordenen en af te stemmen met het verwachte beheersingsniveau.  

Tijdens deze vorming leer je:

  • De relatie tussen de eindtermen en de taxonomie van¬†Bloom¬†kennen;¬†
  • De taxonomie van¬†Bloom¬†toepassen¬†op de eindtermen en de klaspraktijk;
  • Doelstellingen¬†en evaluatie¬†afstemmen¬†door inzichten in het beheersingsniveau;
  • Kwaliteitsvol¬†onderwijs te realiseren door professioneel over de nieuwe aspecten in het onderwijslandschap in debat te treden met collega‚Äôs;¬†
  • De link met het referentiekader¬†OnderwijsKwaliteit¬†(OK) als principieel uitgangspunt.¬†
Lesgever en data: 
Data: 
dinsdag 25 februari 2020 - 13:05
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

‚ā¨ 585

Cursuscode: 
SBLO X2
team