Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Expeditie O

Samen lerend op weg naar krachtig onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs

Aan de basis van dit tweejarig traject ligt een wetenschappelijk onderbouwde visie op schoolleiderschap.
De onderwijskundige dimensie van schoolleiderschap staat centraal. Schoolleiders hebben immers een zeer grote impact op de kern van het onderwijsproces en op het pedagogisch-didactisch handelen in de klas.

 

EXPEDITIE O combineert diverse vormen van leren en ondersteuning.
  • Er is individuele begeleiding in de eigen school.
  • De deelnemers leren in groep, samen met de andere deelnemende scholen.
  • De deelnemers krijgen wetenschappelijk onderbouwde kaders aangereikt die we samen vertalen naar de concrete school- en klaspraktijk;
  • De deelnemers verwerven toepassingsvaardigheden om wat ze geleerd hebben toe te passen in hun eigen context.

In dit traject hechten we  belang aan verbinding maken binnen en tussen deelnemende teams omdat dit een belangrijke hefboom is voor verandering van de klaspraktijk. We gaan collectief ‘leren’ leren om effectiever schoolbeleid te voeren.

Kostprijs

Gratis, dankzij subsidiëring door Vlaamse Regering (relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Doelgroep

Expeditie O is gericht op samenwerkingsverbanden, individuele scholen kunnen niet deelnemen. De samenwerkingsverbanden zijn samengesteld uit ongeveer vijf scholen basisonderwijs die hun onderwijskundig leiderschap willen versterken.

Duur van het traject

Het traject start in september 2021.
In het eerste jaar ondersteunen we de deelnemende teams om hun schoolleiderschap te versterken, als onderwijskundig – gedeeld – transformationeel schoolleiderschap.

  • Hoe kan de schoolleiding het pedagogisch-didactisch handelen van het team ondersteunen?
  • Hoe kan je het schoolleiderschap concreet organiseren, structureren, spreiden binnen het hele team?
  • Hoe kan je heel het team blijven motiveren om de leerlingen optimaal te laten leren?

Het tweede jaar is voorbehouden om de inzichten over leiderschap en de ervaringen met collectief leren toe te passen op een cruciale actuele onderwijskundige uitdaging: ontwerpen, implementeren en realiseren van een nieuw curriculum voor alle leerlingen. Hiermee verbinden we schoolleiderschap opnieuw met de kern van het onderwijsproces en met het pedagogischdidactisch handelen in de klas.

Locatie

Afhankelijk van de aard van de sessie: in de school, op een externe locatie of online via Teams

Engagement

Een ingeschreven samenwerkingsverband engageert zich voor twee schooljaren om:

  • deel te nemen aan alle geplande sessies, zowel de individuele begeleidingen als bijeenkomsten met het samenwerkingsverband en met alle samenwerkingsverbanden samen;
  • in elke school van het samenwerkingsverband een trekker aan te duiden; 
  • in elke school van het samenwerkingsverband te werken met een kernteam waarin minstens één (klas-)leraar opgenomen is.
Inschrijven

Aanmelden voor het professionaliseringstraject kan via dit formulier.

Meer informatie?

Bekijk de video van het informatieve webinar en/of download de PPT-presentatie!

Heb je nog inhoudelijke vragen?

Contacteer An Budts (an.budts@ovsg.be)