Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Projecten

Project lezen: Leerkracht, leeskracht

De LEERKRACHT is de spilfiguur in de ontwikkeling van de LEESKRACHT van de leerlingen. Dat is het uitgangspunt van deze prioritaire nascholing die inzet op kennis, vaardigheden en beleid om zo het didactisch handelen op het vlak van begrijpend lezen te versterken en het leesbeleid duurzaam te verankeren in de school.

Project lezen: Meer Leeskracht

Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen werkt dit project aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid. Dat vraagt een verdere ontwikkeling van het didactisch handelen van de leraren en de bibliotheekmedewerkers en de ontwikkeling van een duurzaam schoolbeleid over lezen. We werken  samen met externe partners (zoals de plaatselijke bib en de oudervereniging).

Expertisedeling uit leesprojecten

Tijdens een webinar wisselden deelnemers en lesgevers expertise uit over Leerkracht/Leeskracht. De opnames, presentaties en het materiaal (o.a. over de methodieken LIST en DENK) zijn nuttig voor al wie met lezen op school aan de slag wil.

Project Onderwijskundig Leiderschap: Expeditie O

Expeditie O is een tweejarig professionaliseringstraject voor samenwerkingsverbanden van basisscholen. Aan de basis van het traject ligt een wetenschappelijk onderbouwde visie op schoolleiderschap. De onderwijskundige dimensie van schoolleiderschap staat centraal. Schoolleiders hebben immers een zeer grote impact op de kern van het onderwijsproces en op het pedagogisch-didactisch handelen in de klas.