Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Prioritaire nascholing

In dit traject zetten we in op de LEERKRACHT als spilfiguur in de ontwikkeling van de LEESKRACHT van de leerlingen.

We zetten in op KENNIS, VAARDIGHEDEN en BELEID om zo het didactisch handelen inzake begrijpend lezen van de leraar te versterken en het leesbeleid duurzaam te verankeren in de school.

Dit traject realiseren we in nauwe samenwerking met Dr. A.A.M. Houtveen, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van het LIST en DENK!-programma.


Kostprijs
Gratis, dankzij de subsidie ‘nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering’

Doelgroep
Denkt u dat …
-    de resultaten van begrijpend lezen op uw school verbeterd kunnen worden?
-    lezen met begrip meer inhoudt dan alleen aanleren en toepassen van strategieën?
-    de les begrijpend lezen voor leerlingen en leerkrachten uitdagend kan zijn?

Als u deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, aarzel niet om in te tekenen op dit project over de begrijpend leesaanpak DENK!
Dit project richt zich immers op schoolteams en schoolleiders van basisscholen die het begrijpend lezen in hun school duurzaam willen verbeteren. 

Duur van het traject
Het traject is gratis dankzij de subsidie ‘nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering’ en start in september 2020. Omdat vernieuwing en professionalisering tijd vragen en om voldoende ruimte te bieden om de vernieuwingen in de praktijk te brengen, zal het professionaliseringstraject twee schooljaren duren. Het loopt af in juni 2022.

Maak ook kennis met de andere geselecteerde projecten, te vinden onder de rubriek ‘overzicht geselecteerde projecten’ op de website van onderwijs.vlaanderen.be.

Locatie
De sessies gaan, afhankelijk van de aard van de sessie, door in de school of op een externe locatie.

Engagement
Een ingeschreven school, engageert zich om:

  • deel te nemen voor een periode van twee schooljaren;
  • een regiegroep samen te stellen;
  • een interne leescoach aan te stellen;
  • het geleerde toe te passen op school- en klasniveau;
  • kennis en inzichten te delen.

Traject schooljaar 20-21

Het eerste schooljaar start met een gezamenlijk startmoment en telt verder vaardigheidssessies voor interne leescoaches en leraren derde en vierde leerjaar, 2 schoolteamsessies en 3 regiegroepbijeenkomsten.
Klik hier voor de tijdlijn en de doelgroepen.

Traject schooljaar 21-22

Het tweede schooljaar start met een gezamenlijk doorstartmoment en telt verder vaardigheidssessies voor interne leescoaches, leraren derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar, 1 schoolteamsessie, 3 regiegroepbijeenkomsten en een expertenmeeting.

Optioneel is een vorming over lezen als lezen moeilijker gaat. Klik hier voor de tijdlijn en de doelgroepen van het tweede schooljaar.