Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Praktijkonderzoek in een lerend netwerk: een krachtig professionaliseringstraject

Doelgroep: leraren volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie

“Hoe kan ik het autonoom taalleren van de cursist stimuleren via een taalleercontract?” (leerkracht NT2)
“Welke vormen van differentiëren zijn geschikt in mijn lessen poëzie?” (leerkracht Nederlands)
“Hoe kunnen we op een uniforme en efficiënte manier een taaltaak evalueren?” (coördinator NT2)
“Hoe kan ik de leefwereld van mijn leerlingen in mijn lespraktijk betrekken om de motivatie van de leerlingen te verhogen?” (leerkracht tweedekansonderwijs)

Op deze vragen zochten leerkrachten in de voorbije edities van ons traject een antwoord. Je vertrekt vanuit een concrete vraag (probleem of interessegebied) met betrekking tot jouw onderwijspraktijk. Aan de hand van een kleinschalig onderzoek ga je onder begeleiding en op een systematische manier jouw persoonlijke vraag bestuderen.

Afbeelding gebaseerd op: van der Donk, C., & van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: uitgeverij Coutinho.

Internationale literatuur bevestigt dat praktijkonderzoek een krachtig middel tot professionalisering is. Het doel is om je eigen praktijk te verbeteren en/of te innoveren. Daarbij is het creëren van draagvlak in jouw vakgroep of op jouw school belangrijk, waardoor je ook een bijdrage kan leveren aan de schoolontwikkeling.

Een groep van maximum twaalf leraren wordt door twee procesbegeleiders bijgestaan in het voeren van een eigen praktijkonderzoek. Het traject bestaat uit vijf contactmomenten in groep, waarbij de focus ligt op uitwisseling en procesbegeleiding, en daarnaast individuele begeleiding en feedback.

TIjdens deze vorming leer je:

  • op een systematische manier en onder begeleiding een zelfgekozen, afgebakend praktijkprobleem of interessegebied bestuderen;
  • om een breed draagvlak te creëren in de vakgroep of school en de opbrengsten te delen met belanghebbenden;
  • de waarde van praktijkonderzoek voor jouw eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de vakgroep/school.

Je verder verdiepen kan met het Handboek van der Donk, C., & van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: uitgeverij Coutinho.

Meer info: klik hier of neem contact op met greet.van.dender@pov.be 

Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 15 juni 2018 - 15:05
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.

“Na deze navorming ben ik nog meer overtuigd dat evidence-based werken in het onderwijs belangrijk is.”

“Door de laagdrempelige onderzoeksmethodes heb ik heel veel input kunnen verzamelen bij mijn collega’s en hebben zij zelf ook het gevoel dat er iets met hun inbreng wordt gedaan.”

“De resultaten van praktijkonderzoek zijn direct implementeerbaar in de praktijk: het levert concrete inzichten, tips, werkvormen en materialen op die onmiddellijk kunnen worden gebruikt in de klaspraktijk door mezelf en andere leerkrachten.”

“Uit het praktijkonderzoek heb ik vooral meegenomen om meer te durven uitproberen. Lukt het, des te beter. Lukt het niet, is het belangrijk om te kijken waarom het niet lukt en om daaruit te leren. Daar moet ik geen schrik voor hebben.”

team

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs