Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Oren open! Begrijpend luisteren in de kleuterklas - basissessie

In deze vorming sta je stil bij de kracht van begrijpend luisteren en bij de manieren waarop je er in de kleuterschool aan kan werken.  

Met begrijpend luisteren bedoelen we het toekennen van betekenis aan gesproken taal. Dit is heel belangrijk in het taalverwervingsproces van kinderen. Goed kunnen begrijpend luisteren leidt immers tot een grotere kennis van de wereld, meer woordenschatkennis, kwaliteitsvolle interacties met anderen én het bereidt kinderen voor op goed begrijpend lezen. Door goed begrijpend luisteren toe te passen heb je leerkracht een erg belangrijke sleutel in handen om de taalvaardigheid van je kleuters een stevige basis te geven. 

Tijdens deze vorming leer je:

  • Het belang van hardop denken en interactief voorlezen; 
  • Aan de slag gaan met hardop denken en interactief voorlezen;
  • Luisterstrategieën modelleren en de juiste vragen stellen;
  • Oog te hebben voor individuele verschillen van je kleuters en diversiteit van je groep.    
Lesgever en data: 
Data: 
maandag 24 februari 2020 - 11:45
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585

Cursuscode: 
BLUI X1
team