Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Opleiding pedagogisch coördinator/mentor

Belangrijke taken van een pedagogisch coördinator zijn: samen met de directeur de academie managen en een hedendaags personeelsbeleid ondersteunen. Kennis van de regelgeving over het DKO is noodzakelijk. Efficiënt communiceren en vergaderingen leiden, zijn vaardigheden waarover men moet beschikken.

Alle sessies starten met een theoretische introductie. Daarna wordt er ruim aandacht besteed aan de praktijk. De begeleidingsdienst biedt ook de mogelijkheid om na de opleiding de pedagogisch coördinator in de academie te ondersteunen.

Met het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleiding in Vlaanderen werd het mentorschap in het DKO ingevoerd. Ondanks het feit dat er tijdelijk structureel geen middelen meer worden voorzien om mentoren aan te stellen, zijn we er des te meer van overtuigd dat het mentorschap binnen het DKO van onschatbare waarde is en zelfs onmisbaar is geworden.

Deze taak kan opgenomen worden door een pedagogisch coördinator.

De mentor kan de volgende groepen in de academie begeleiden:

  1. de stagiair (de student lerarenopleiding)
  2. de leraar in opleiding (LIO)
  3. de beginnende leraar
Lesgever en data: 
Taakomschrijving pedagogisch coördinator/mentor
Locatie: zaal 4 OVSG, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel
Data: 
maandag 28 januari 2019 - 10:00 tot 13:00
Organisatiebesluit en regelgeving nascholingsbeleid
Locatie: zaal 5 OVSG, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel
Data: 
dinsdag 12 februari 2019 - 10:00 tot 13:00
Communicatievaardigheden en vergadertechnieken: Zinvol vergaderen
Locatie: zaal 6 OVSG, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel
Data: 
dinsdag 26 februari 2019 - 10:00 tot 13:00
Communicatievaardigheden en vergadertechnieken: Gesprekstechnieken
Locatie: zaal 2 OVSG, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel
Data: 
maandag 11 maart 2019 - 10:00 tot 13:00
Communicatievaardigheden en vergadertechnieken: Coachen van collega’s – feedback geven
Locatie: zaal 3 OVSG, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel
Data: 
maandag 18 maart 2019 - 10:00 tot 13:00
Cursuscode: 
DPEC V2 1000
Prijs: 
€105
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs