Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Morgen ICT in mijn klas: een schooleigen beleidsplan in de steigers

Elke school moet kunnen aantonen dat ze met een eigen planning aan de eindtermen ICT werkt. (Decreet BaO- Art. 44, §2, 2°) Deze sessie biedt jouw school een heldere en werkbare tool aan om deze verwachting te concretiseren en om de eigen ICT-werking te verankeren.

Deze studiedag start met het uitwerken van een schooleigen visie op het gebruik van ICT. Vervolgens wordt het pad uitgestippeld om deze visie te concretiseren. Verder maken jij en je collega’s ook inhoudelijke keuzes. Doelen worden geselecteerd en aan jouw klaspraktijk gekoppeld.

Tijdens deze vorming leer je:

  • Een gedragen schooleigen beleidsplan uitwerken;
  • Participatieve ICT-tools gebruiken;
  • Een sjabloon schooleigen invullen;
  • Schooleigen doelen bepalen en uitwerken.

Randvoorwaarden / voorkennis:

  • Het team heeft kennis gemaakt met het ontwikkelingsplan ICT (vb. via de opleiding ‘Morgen ICT in mijn klas – Ontwikkelingsplan ICT’);
  • Het team kent voldoende ICT-tools om in de eigen klas te werken aan alle leerlijnen ICT. (vb. via de opleiding ‘Morgen ICT in mijn klas – Workshops ICT’;
  • 1 PC/tablet met vlotte internetverbinding per leerkracht.


De TRAX-begeleiding na deze studiedag is de ideale manier om jezelf hierin te verdiepen.

                       

 

 

Nike Phantom Vision

Lesgever en data: 
Data: 
donderdag 22 maart 2018 - 13:15
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€585

Cursuscode: 
BICT W1

“Het geven van ieders eigen mening is zeker een meerwaarde. Iedere leerkracht is belangrijk, elke mening telt.”
 “Heel motiverend, groot draagvlak gecreëerd. Zinvolle, praktische werkinstrumenten.”

team
Domeinen: