Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Met het hele schoolteam aan de slag met gedeeld onderwijskundig leiderschap

Na deze vorming

  • Kent het schoolteam de belangrijke principes van een leergemeenschap
  • Kent het schoolteam de meerwaarde van het werken met leergemeenschappen om gedeeld onderwijskundig beleid vorm te geven
  • Heeft het schoolteam zicht op hoe het werken met leergemeenschappen deel uit maakt van een bredere school- en kwaliteitsontwikkeling
  • Heeft het schoolteam de kwaliteitsverwachtingen uit het OK ingeoefend
  • Heeft het schoolteam zicht op de rol van een procescoach
  • Kan het schoolteam de Kandoe-methodiek toepassen in de praktijk

 

Deze teamcursus is bestemd voor het leerkrachtenteam en duurt de ganse dag (6 uur).

De docent voor deze teamcursus is Wouter Schelfhout. Prof. Dr. Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs en dit vanuit verschillende invalshoeken. Als leraar heeft hij de praktijkervaring van de klasvloer mee gekregen. Als onderwijsinspecteur heeft hij kunnen leren en ervaren wat werkt of minder goed werkt qua schoolbeleid in wisselwerking met de klaspraktijk.  Als onderzoeker wil hij de grenzen opzoeken en die haalbaar verleggen op basis van evidentie.  Als lerarenopleider wordt hij daarbij gedwongen om steeds opnieuw na te denken over de concrete vertaling van theorie naar de praktijk.

Lesgever en data: 
Data: 
maandag 10 september 2018 - 14:50
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€850

Cursuscode: 
SGOL W1
team

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs