Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1ste graad A-stroom: Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen

Doelgroep:

Leerkrachten wiskunde 1ste graad A-stroom.
De ICT-voorkennis voor de eindterm statistiek wordt vooraf bevraagd via een online vragenlijst.

Tijdens het deel statistiek doorlopen we, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje. 

We leren hoe we:

 • geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen;
 • data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten;
 • data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte…);
 • conclusies trekken.

We geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de voorkennis van de deelnemers (o.a. op vlak van ICT-skills), zal enige tijd voor de navorming aan de deelnemers gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen.

Tijdens het deel over logica, bewijzen en verzamelingen laten we diverse, activerende manieren zien om deze abstractere leerstof tot leven te wekken bij leerlingen: we ontdekken logische spelletjes, welke soort bewijsjes je - afhankelijk van je leerlingenpubliek - allemaal aan bod kan laten komen en hoe je op een zinnige manier verzamelingen doorheen de lessen van de eerste graad weeft.

De heel praktische insteek van de hele navorming zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Doelstellingen:

Statistiek:

 • Je leert alle stappen van een statisch onderzoekje doorlopen met leerlingen van de eerste graad (onderzoeksvraag bepalen, data verzamelen, data verwerken, conclusie trekken).
 • Je leert de nodige ICT-vaardigheden om de eindterm statistiek te realiseren.
 • Je leert enkele didactische insteken om leerlingen op een inzichtelijke manier met statistische data te laten omgaan.

Logica, bewijstechnieken en verzamelingen:

 • Je leert de als-dan-relatie (implicatie) en als-en-slechts-als-relatie (equivalentie) op een activerende en verfrissende manier te verwerken in je lessen.
 • Je ontdekt een ruim aanbod aan mogelijke bewijzen/redeneringen die je, afhankelijk van je leerlingenpubliek, kan behandelen.
 • Je leert verzamelingenleer op een zinvolle manier door je lessen te weven.
Locatie: 

OVSG - Madou Zaal 4

OVSG - Madou Zaal 4
Bischoffsheimlaan 1-8, 5de verdieping
1000
Brussel
Lesgever en data: 
Data: 
dinsdag 10 december 2019 - 13:00 tot 16:00
Cursuscode: 
SWIS W1 1000
Prijs: 
€ 70
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Zoektermen: 
individu
Domeinen: 

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs