Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Levensbeschouwelijke kentekens op school, wat doen we ermee?

Scholen zijn vaak onwennig als het gaat over levensbeschouwelijke verschillen. Omwille van de politieke gevoeligheid is het thema zeer geladen, en leidt het al snel tot gepolariseerde standpunten of spanningen. Zo komt het al snel tot conflict en onenigheden, zowel met leerlingen, hun ouders als binnen het schoolteam. Wat betekent het om in zo’n context ‘neutraal’ te zijn, en dat op een positieve manier pedagogisch in te vullen?  

Deze vorming vertrekt vanuit het meest alomtegenwoordige debat in deze sfeer: de discussie over de levensbeschouwelijke kentekens (het zogeheten ‘hoofddoekendebat’). De thematiek wordt vanuit verschillende perspectieven belicht, om vanuit een inhoudelijke benadering nuance te brengen in de vaak gepolariseerde standpunten hierover in de media.  

Aanvullend wordt op basis van concrete casussen stilgestaan bij andere levensbeschouwelijke vragen naar aangepaste voeding, een gebedsruimte op school, gescheiden zwemlessen voor jongens en meisjes, enz. Op welke manier kan je hier als leerkracht en school mee omgaan? Hoe kan je je hier best in positioneren? Op welke manier zorg je er in het omgaan met deze vragen voor dat je het pedagogisch project van je school ten volle kan waarmaken? 

Deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd om hun eigen ervaringen en casussen mee te brengen naar deze vorming. 

Tijdens deze vorming leer je: 

  • De inhoud van het debat over de levensbeschouwelijke kentekens (het zogeheten ‘hoofddoekendebat’) in zijn complexiteit en nuances kennen vanuit verschillende perspectieven (juridisch, theologisch, maatschappelijk, pedagogisch,…);
  • Hoe je als leerkracht en als school op een veilige manier met levensbeschouwelijke vragen kan omgaan;
  • Hoe je als leerkracht en als school in het omgaan met levensbeschouwelijke vragen garandeert dat het eigen pedagogisch project gerealiseerd wordt;
  • Hoe levensbeschouwelijke vragen een aanleiding kunnen zijn tot reflectie over de eigen missie en visie van de school. 
Levensbeschouwelijke kentekens op school, wat doen we ermee?
Locatie: 

Interactief webinar

Interactief webinar
-
-
-
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
donderdag 14 januari 2021 - 09:00 tot 12:00
Cursuscode: 
NDIV X1 1000 A
Prijs: 
€ 60
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu