Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

 

Let’s rOK!

(r)OK is het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Wat houdt dit referentiekader in?  

Deze individuele vorming legt het interne kwaliteitskader van OVSG naast het rOK, maakt de raakpunten concreet en staat stil bij de concentrische opbouw van het rOK. 
Verschillende rubrieken, kwaliteitsverwachtingen en kwaliteitsbeelden worden besproken en vertaald naar de schoolpraktijk en klaspraktijk. Focus ligt op wat al werkt en het reflecteren op groeikansen. 
De kwaliteit van het gevoerde onderwijsbeleid, de ontwikkeling en het leren van de leerlingen staan hierbij centraal. Een kans dus om te onderzoeken hoe beleid, kwaliteitsontwikkeling, teamwerking, en het kernproces in de klas meer dan ooit impact kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. 

Een kans ook om te onderzoeken hoe een systematische en cyclische aanpak een krachtige motor kan zijn bij je eigen interne kwaliteit met duurzame effecten en resultaten! 

Tijdens deze vorming leer je:

  • De verschillende rubrieken, kwaliteitsverwachtingen en kwaliteitsbeelden kennen; 
  • Een koppeling te maken met huidige praktijken en kaders rond kwaliteitszorg voor het onderwijs; 
  • Reflecteren op wat (al) werkt; 
  • Groeikansen detecteren. 

Nadien bestaat de mogelijkheid om verdiepingssessies te volgen:

  • Rondom rOK: Via een interactief spel maakt je schoolteam kennis met de opbouw van het rOK; 
  • Implementatie door jouw eigen regioanker/-adviseur. 

 

Let’s rOK!
Locatie: 

Interactief webinar

Interactief webinar
-
-
-
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
dinsdag 18 mei 2021 - 09:00 tot 12:00
Cursuscode: 
NROK X1 1000 A
Prijs: 
€ 60
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu
Domeinen: