Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

 

Leergemeenschappen en lesson study: traject voor procescoaches mét intervisiemomenten

schoeemt contact op

VM (of halve dag 1): rol van de procescoach3u30
NM (of halve dag 2): coachingsvaardigheden3u30
Intervisie procescoaches 1: focus op organisatie2u
Intervisie procescoaches 2: focus op groepsdynamica2u
Intervisie procescoaches 3: focus op (vak)didactische kwaliteitstoets2u

Leerinhouden en -doelen:

Na de opleidingsdag:

 • ken je de belangrijkste principes van een leergemeenschap
 • heb je zicht op het profiel en de competenties van een procescoach
 • kan je je rol bij het opstarten, aansturen, begeleiden en opvolgen van een themagroep of vakgroep als leergemeenschap omschrijven en in de praktijk toepassen
 • heb je inzicht in groepsdynamische processen en kan je omgaan met weerstanden
 • heb je organisatorische, (vak)didactische en groepsdynamische coachingsvaardigheden ingeoefend
 • kan je de aangeleerde vaardigheden inzetten met behulp van de aangereikte instrumenten en methodieken

Tijdens de intervisiemomenten:

 • reflecteer je op je rol van procescoach binnen de eigen leergemeenschap
 • leer je aan de hand van concrete casussen uit andere leergemeenschappen antwoorden bieden aan meerdere situaties, zowel op organisatorisch, groepsdynamisch als (vak)didactisch (cfr. OK) vlak

Leeraanpak:

 • focus op uitproberen in/proeven van de praktijk
 • denkkader meegeven en reflecteren vanuit dit denkkader op de praktijk via opdrachten en groepsinteractie

Mogelijke doelgroepen:

 • leden uit het schoolteam (leerkrachten, coördinatoren,…) die leergemeenschappen mee willen helpen opstarten en ondersteunen
 • leden uit het school(beleids)team die het opstarten en ondersteunen van leergemeenschappen als  ‘coach-the-coach’ willen ondersteunen

 De lesgever - Wouter Schelfhout - heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leerkracht, beleidsmedewerker en onderwijsinspecteur. Momenteel is hij als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar professionaliseringsbeleid en bottom-up school- en kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast ondersteunt hij scholen vanuit GO ALL for learning®. 

Lesgever en data: 
Data: 
dinsdag 30 juni 2020 - 09:55
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 1745 euro voor 2 halve dagen + 1 intervisiemoment

Per bijkomend intervisiemoment: € 363 euro

Het gaat om een praktijkgerichte opleidingsdag of -traject, gericht op minstens 12 (2 groepen van 6) en maximum 24 (4 groepen van 6) deelnemers.

Indien u dit graag opneemt zonder intervisiemomenten met de procescoaches die concreet leergemeenschappen hebben opgestart, kan u deze hier aanvragen.

Cursuscode: 
SGOL X4
team