Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Leergemeenschappen en lesson study: aan de slag!

Leerinhouden:

VM

  • Bestaande vormen van leergemeenschappen leren kennen: lesson study, teacher design team, data team, vakdidactische leergemeenschappen,.... Waar zijn er verschillen, waar stemmen ze overeen? Wat zijn overkoepelende basiscondities en succesfactoren voor goed werkende leergemeenschappen? Hoe maak je een keuze?
  • Overzicht model Team school (GO ALL for learning): essentiële aandachtspunten bij het inzetten van leergemeenschappen als basis voor school- en kwaliteitsontwikkeling (in lijn met en invulling gevend aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit, OK): visieontwikkeling, leergemeenschappen opstarten en ondersteunen, leergemeenschappen inbedden in beleidsteams en schoolbeleid

NM

  • Wat houdt de concrete werking van leergemeenschappen in?
  • Hoe kan je dit als school(leider) opstarten?
  • Welke rol(len) dienen procescoach(es) te vervullen?
  • Hoe kan je dit als school(leider) en/of ‘coach-the-coach’ ondersteunen?


Mogelijke doelgroepen:

  • het beleidsteam van een school die een visie en aanpak wenst te ontwikkelen op het vlak van onderwijskundig beleid en schoolontwikkeling
  • enthousiasmeren en diepgaand inspireren van een volledig schoolteam op vlak van het werken in leergemeenschappen (via een pedagogische studiedag)
  • leden uit het schoolteam die het opstarten en ondersteunen van leergemeenschappen als  ‘coach-the-coach’ willen ondersteunen


Leeraanpak: via opdrachten, luisteren, groepsinteractie en uitproberen in/proeven van de praktijk 


De lesgever - Wouter Schelfhout - heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leerkracht, beleidsmedewerker en onderwijsinspecteur. Momenteel is hij als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar professionaliseringsbeleid en bottom-up school- en kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast ondersteunt hij scholen vanuit GO ALL for learning®. 

 

Lesgever en data: 
Data: 
dinsdag 30 juni 2020 - 09:45
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 1245 

Het gaat om een opleiding van een dag (9-16u). Deze kan gericht zijn op het volledige of een deel van het schoolteam.

Cursuscode: 
SGOL X2
team