Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijven

 • Telefonisch inschrijven of inschrijven voor iemand anders is niet mogelijk.
 • Als je eerder vormingen volgde, kan je inschrijven met jouw bestaande account. Zoniet kan je gemakkelijk zelf een nieuw account aanmaken. Deze account is persoonlijk.
 • Na je inschrijving ontvang je een bevestiging in jouw mailbox. Dat bevat alle praktische informatie: data, locatie, prijs, …
 • Jouw werkgever en diegene die je opgeeft als betaler krijgen ook melding van de inschrijving en kunnen deze aanvaarden of weigeren.
 • Alle verdere communicatie gebeurt via e-mail (bv. herinneringen).
 • Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximum overschrijdt, is de volgorde van inschrijving bepalend.
  Je krijgt onmiddellijk een e-mail als je op de wachtlijst staat. Afhankelijk van het aantal, wordt de vorming al dan niet ontdubbeld, waarover je ook bericht krijgt. Als de vorming wordt afgelast, word je altijd en zo snel mogelijk verwittigd.
 • Wanneer een vorming is volgeboekt, word je zo snel mogelijk verwittigd dat je op de wachtlijst staat, zodat je eventueel een andere keuze kunt maken.
 • Je schrijft je in voor een volledig thema- of functietraject. Deze programma’s staan vast en hier kan niet van afgeweken worden.
 • De prijzen op onze website gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
  De prijs geldt per deelnemer voor individuele sessies of functietrajecten, en voor een team van maximaal 25 deelnemers bij teamgerichte sessies.

Uitschrijven

Individuele deelnemer

 • Uitschrijven als individuele deelnemer is gratis tot twee maand voor de startdatum van de vorming of tot aan de vermelde uitschrijfdatum.
 • De administratieve kost voor het uitschrijven uit een individuele sessie of een functietraject tussen 2 maand en 20 dagen voor de startdatum van de vorming bedraagt 30 euro per deelnemer, tenzij anders vermeld.
 • Schrijf je je uit op minder dan 20 dagen vóór aanvang van de vorming of helemaal niet, dan betaal je de volledige prijs, tenzij je een ziekte-attest van de dokter hebt. Dan betaal je enkel 30 euro administratiekost. Als je een vervanger aanduidt, wordt er geen administratiekost aangerekend.
 • Ben je door ziekte verhinderd voor een sessie binnen een traject dat bestaat uit meerdere reeksen, dan kan je voor die sessie aansluiten bij een andere reeks indien er voor de betreffende sessie nog plaatsen vrij zijn.
 • Er wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald indien je niet kon deelnemen aan alle sessies binnen een traject.
 • Uitschrijven kan enkel per e-mail via nascholing@ovsg.be.

Teamgerichte sessies

 • Teamgerichte initiatieven zoals teamsessies of thematrajecten kun je tot twee maanden voor de start zonder kosten annuleren.
 • Annuleer je later, dan betaal je de volledige kostprijs.
 • Annuleren kan enkel per e-mail via nascholing@ovsg.be

Annuleren

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt OVSG zich het recht voor een vorming te annuleren, het programma aan te passen of de locatie te wijzigen.

Bij annulatie wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Betaling via schoolbestuur

Laat je schoolbestuur zo vlug mogelijk een bestelbon sturen naar OVSGplus vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel met de vermelding van onderstaande gegevens. Mailen kan ook via nascholing@ovsg.be.

 • cursuscode
 • de naam en het adres van de school (instellingsnummer) bij teamgerichte sessies
 • de naam van de deelnemer bij individuele sessies
 • bedrag van de bestelbon
 • boekjaar van de bestelbon

De bestelbon moet uiterlijk de dag van de start van de vorming in ons bezit zijn. Het schoolbestuur voert de betaling uit na ontvangst van de factuur.

TIP: extra pedagogische studiedag aanvragen

Elke basisschool heeft ieder schooljaar recht op drie halve dagen voor het organiseren van pedagogische studiedagen. Het is echter mogelijk om een extra dag aan te vragen. Deze aanvraag moet gebeuren voor 1 mei via een mail naar scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be. Bij de aanvraag hoort ook een motivatie, bijvoorbeeld het feit dat jouw school dit schooljaar pedagogische studiedagen heeft moeten annuleren omwille van het coronavirus. Op deze manier kan je jouw gemiste studiedag sinds maart 2020 opnieuw inrichten.

Download de modelbrief
Meer info via Onderwijs Vlaanderen