Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijven

 • Je vult het inschrijfformulier in door de verschillende stappen te volgen.
 • Je inschrijving wordt bevestigd wanneer we over je e-mailadres beschikken. Via e-mail krijg je ook een herinnering.
 • Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximum overschrijdt, is de volgorde van inschrijving bepalend.
  Je krijgt onmiddellijk een e-mail als je op de wachtlijst staat.
  Afhankelijk van het aantal wordt deze cursus dan al dan niet ontdubbeld waarover je dan ook een bericht krijgt.
  Als de cursus wordt afgelast, word je altijd en zo snel mogelijk verwittigd.
 • Wanneer een cursus is volgeboekt, word je zo snel mogelijk verwittigd, zodat je eventueel een andere keuze kunt maken.
 • Deelnemen is slechts toegestaan als de bestelbon van het schoolbestuur is aangekomen bij het Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw of na overschrijving van het bedrag op rekeningnummer 091‑0105398‑85 van OVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.
 • De prijzen op onze website gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.

Extra pedagogische studiedag aanvragen

Elke basisschool heeft ieder schooljaar recht op drie halve dagen voor het organiseren van pedagogische studiedagen. Het is echter mogelijk om een extra dag aan te vragen. Deze aanvraag moet gebeuren voor 1 mei via een mail naar scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be. Bij de aanvraag hoort ook een motivatie, bijvoorbeeld het feit dat jouw school dit schooljaar pedagogische studiedagen heeft moeten annuleren omwille van het coronavirus. Op deze manier kan je jouw gemiste studiedag sinds maart 2020 opnieuw inrichten.

Download de modelbrief
Meer info via Onderwijs Vlaanderen

Annuleren

OVSG heeft het recht om een cursus te annuleren. In dat geval wordt het cursusgeld integraal teruggestort.

Een annulatie is enkel geldig wanneer deze gemeld wordt via mail en rekening houdende met de hierna vermelde termijnen. Wanneer OVSG uw annulatie ontvangt, krijgt u hiervoor per kerende de bevestiging.

 • Bij schriftelijke annulering door de deelnemer, tot 20 dagen vóór de startdatum van de cursus, wordt een bedrag van € 15 per deelnemer voor administratiekosten aangerekend. Annuleer je minder dan 20 dagen vóór aanvang van de cursus of helemaal niet, dan betaal je de volledige cursusprijs.
 • Wanneer de deelnemer een vervanger stuurt naar de cursus, zullen uiteraard geen kosten worden aangerekend, maar dan zal zowel de factuur als het attest op naam van de oorspronkelijke inschrijving worden aangemaakt.
 • Als je niet kunt deelnemen aan de cursus om een geldige reden gestaafd met een schriftelijk gewettigd bewijs (bv. doktersattest bij ziekte), dan wordt het inschrijvingsgeld, verminderd met € 15 administratiekosten, terugbetaald. Bij residentiële seminaries wordt er € 45 per dag als administratiekost aangerekend.
 • Bij schriftelijke annulering door de school van een schoolteamcursus wordt € 45 aangerekend als administratiekost.

Betaling

 • Indien door jouw schoolbestuur:
  Laat je schoolbestuur zo vlug mogelijk een bestelbon versturen naar OVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel met de vermelding van de cursuscode, de naam en het adres van de school (schoolnummer) of de naam van de deelnemer (stamboeknummer). Het schoolbestuur voert de betaling al dan niet elektronisch uit met de vermelding van de gestructureerde mededeling.
 • Indien persoonlijk:
  Je voert de betaling al dan niet elektronisch uit met de vermelding van de gestructureerde mededeling.