Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijven

 • Je vult het inschrijfformulier in door de verschillende stappen te volgen.
 • Je inschrijving wordt bevestigd wanneer we over je e-mailadres beschikken. Via e-mail krijg je ook een herinnering.
 • Als het aantal inschrijvingen het toegelaten maximum overschrijdt, is de volgorde van inschrijving bepalend.
  Je krijgt onmiddellijk een e-mail als je op de wachtlijst staat.
  Afhankelijk van het aantal wordt deze cursus dan al dan niet ontdubbeld waarover je dan ook een bericht krijgt.
  Als de cursus wordt afgelast, word je altijd en zo snel mogelijk verwittigd.
 • Wanneer een cursus is volgeboekt, word je zo snel mogelijk verwittigd, zodat je eventueel een andere keuze kunt maken.
 • Deelnemen is slechts toegestaan als de bestelbon van het schoolbestuur is aangekomen bij het Advies‑ en Vormingscentrum van Steden en Gemeenten vzw of na overschrijving van het bedrag op rekeningnummer 091‑0105398‑85 van AVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.

Annuleren

AVSG heeft het recht om een cursus te annuleren. In dat geval wordt het cursusgeld integraal teruggestort.

Een annulatie is enkel geldig wanneer deze gemeld wordt via mail en rekening houdende met de hierna vermelde termijnen. Wanneer AVS uw annulatie ontvangt, krijgt u hiervoor per kerende de bevestiging.

 • Bij schriftelijke annulering door de deelnemer, tot 20 dagen vóór de startdatum van de cursus, wordt een bedrag van € 15 per deelnemer voor administratiekosten aangerekend. Annuleer je minder dan 20 dagen vóór aanvang van de cursus of helemaal niet, dan betaal je de volledige cursusprijs.
 • Wanneer de deelnemer een vervanger stuurt naar de cursus, zullen uiteraard geen kosten worden aangerekend, maar dan zal zowel de factuur als het attest op naam van de oorspronkelijke inschrijving worden aangemaakt.
 • Als je niet kunt deelnemen aan de cursus om een geldige reden gestaafd met een schriftelijk gewettigd bewijs (bv. doktersattest bij ziekte), dan wordt het inschrijvingsgeld, verminderd met € 15 administratiekosten, terugbetaald. Bij residentiële seminaries wordt er € 45 per dag als administratiekost aangerekend.
 • Bij schriftelijke annulering door de school van een schoolteamcursus wordt € 45 aangerekend als administratiekost.

Betaling

 • Indien door jouw schoolbestuur:
  Laat je schoolbestuur zo vlug mogelijk een bestelbon versturen naar AVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel met de vermelding van de cursuscode, de naam en het adres van de school (schoolnummer) of de naam van de deelnemer (stamboeknummer). Het schoolbestuur voert de betaling al dan niet elektronisch uit met de vermelding van de gestructureerde mededeling.
 • Indien persoonlijk:
  Je voert de betaling al dan niet elektronisch uit met de vermelding van de gestructureerde mededeling.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs