Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Het nieuwe leerplan in de praktijk

Een nieuw leerplan implementeren gebeurt het beste in verschillende fases:

 • Een introductiefase: uitklaren van een leerplan
 • Een vertalingsfase: vertaling van het leerplan naar de eigen context en betekenis geven tot op de klasvloer
 • Een toepassingsfase met
 • leerlijnen/velden ontwikkelen en uitdiepen naar de eigen lespraktijk
 • competentiegericht lesgeven
 • theorie benaderen vanuit de praktijk
 • vormen van teamteaching
 • uitbouwen van evaluatiesysteem
 • Een evaluatiefase: evaluatie van elke fase en actie i.v.m. de eigen onderwijskwaliteit

Het leerplan begrijpen en kunnen inpassen in de eigen context is een belangrijke stap om op die manier invulling te kunnen geven aan de lesinhouden en leerlijnen/leervelden te kunnen uitbouwen. Het geven van invulling is een teamgebeuren, generieke leerlijnen/velden zorgen ervoor dat er éénheid ontstaat en er minder moeilijkheden zijn bij leerkrachtwissels. Op deze manier kan je ook gemakkelijker de lessen op elkaar afstemmen en kies je voor brede ontwikkeling. Deze vertaling krijgt dan een eigen invulling per les en zo kan de leerkracht zijn eigenheid behouden.

Het uitklaren van het toepassingsveld zorgt ervoor dat je vooral je sterktes kan benutten en dat het leren van alle deelnemers centraal staat. Samenwerken kan hier centraal staan, waardoor de focus ligt op kwaliteiten en talenten. Het inlassen van evaluatiefases zorgt er dan voor dat een eigen kwaliteitscontrole gehanteerd wordt:

 • Iedereen begrijpt het leerplan en toont betrokkenheid bij het ontwikkelen van leerlijnen/velden rekening houdend met de academiecontext.
 • Iedereen kan de leerlijnen/velden vertalen naar zijn eigen vak.
 • Iedereen kan kennis delen en ontvangen.
 • Iedereen kan het leerplan toepassen op de klasvloer met optimale pedagogische-didactische kennis.

Tijdens deze vorming leer je:

 • Het leerplan begrijpen;
 • De leerlijnen/velden uitschrijven en vertalen naar je eigen vak;
 • Jouw eigen talenten inzetten;
 • Samenwerken aan het leerplan;
 • Het leerplan toepassen op je eigen klasvloer met voldoende pedagogische-didactische kennis.

Verdiepen kan door op regelmatige basis interne leermomenten op te starten. Daarnaast kan je ook de diverse acties en toepassingen regelmatig evalueren en nascholingen organiseren/volgen. We raden ook brainstormmomenten aan om inhoudelijk het leerplan op kwaliteitsvolle wijze verder te verfijnen.

Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 16 maart 2018 - 20:10
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€585

Zoektermen: 
team

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs