Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Expliciete Directe Instructie: voor betere leerresultaten van je leerlingen

Instructie is het krachtigste instrument van de leraar. In deze vorming vertrek je vanuit Expliciete Directe Instructie (EDI). Bij EDI mag je als leerkracht doen waar je goed in bent, namelijk onderwijzen! 

Je begeleidt je leerlingen doorheen de les en behoudt de controle over het leerproces volgens een vast stramien. Deze aanpak verhoogt de leseffectiviteit en zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. 

In deze praktijkgerichte studiedag bundelen we tal van tips en technieken om je lessen via deze effectieve methodiek uit te werken. 

We staan ook stil bij de rolverdeling tussen al wie van nabij of iets verder te maken heeft met het leerproces van onze kinderen (klasleerkracht, zorgleerkracht/zorgcoördinator, directeur maar ook de leerlingen zelf.) 
We passen de principes toe op concreet lesmateriaal zodat je er de volgende dag in je klas mee aan de slag kan. 


Tijdens deze vorming leer je:

  • De EDI-principes toepassen; 
  • Een les voorbereiden volgens de EDI-principes; 
  • Een les geven volgens de EDI-principes. 
Lesgever en data: 
Data: 
maandag 24 februari 2020 - 09:55
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585

Cursuscode: 
BEDI X2

"We mogen doen waar we goed in zijn, namelijk onderwijzen!"

team