Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Een schat aan woorden. Woordenschat in de lagere school

Een goede woordenschatkennis is cruciaal voor het leesproces en voor een succesvolle schoolloopbaan. En….om elkaar te begrijpen. 

Tijdens deze vorming krijg je inzicht in hoe kinderen in de lagere school taal leren en verwerven, rekening houdend met de beginsituatie van elk kind. 

Onderzoek wijst uit dat impliciete en expliciete aandacht voor woordenschat in alle leergebieden, een meerwaarde is voor het leren van elke leerling.  

Aan de hand van verschillende bruikbare werkvormen: coöperatieve werkvormen, de kracht van routines, grafische modellen, inzetten op school- en instructietaal,…. ga je concreet aan de slag.  

Zowel in taalsterke, taalzwakke als anderstalige groepen kunnen deze actieve werkvormen ingezet worden. 

Tijdens deze vorming leer je:

  • kwalitatieve woorden selecteren en gebruiken binnen de verschillende leergebieden; 
  • een goed didactisch model te gebruiken; 
  • grafische modellen kennen om woordenschatverwerving te ondersteunen; 
  • hoe je via coöperatieve werkvormen je woordenschatonderwijs kan versterken; 
  • hoe routines bijdragen tot verankering van woorden; 
  • inzetten op school- en instructietaal. 
Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 7 februari 2020 - 09:35
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585

Cursuscode: 
BWOO X1
team