Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Een schat aan woorden. Woordenschat in de kleuterschool

Een sterk woordenschatnetwerk is cruciaal voor het leesproces en voor een succesvolle schoolloopbaan. En….om elkaar te begrijpen.  

Op deze studiedag focussen we op hoe kleuters taal leren en verwerven, rekening houdend met de beginsituatie van elk kind. Onderzoek wijst uit dat impliciete en expliciete aandacht voor woordenschat in alle leergebieden, een meerwaarde is voor het leren van elke kleuter.    

Aan de hand van verschillende bruikbare werkvormen: coöperatieve werkvormen, de kracht van routines, grafische modellen, inzetten op school- en instructietaal,… gaan we concreet aan de slag.  

Zowel in taalsterke, taalzwakke als anderstalige groepen kunnen deze actieve werkvormen ingezet worden.  

Tijdens deze vorming leer je: 

  • Kwalitatieve woorden selecteren en gebruiken binnen de verschillende leergebieden;  
  • Leer je een goed didactisch model gebruiken;  
  • Grafische modellen kennen om woordenschatverwerving te ondersteunen;  
  • Hoe je via coöperatieve werkvormen je woordenschatonderwijs kan versterken;  
  • Hoe routines bijdragen tot verankering van woorden;  
  • Inzetten op school- en instructietaal. 
Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 7 februari 2020 - 09:30
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585

Cursuscode: 
BWOO X2

"Ik was mij er niet van bewust dat het leren van schooltaal een lang proces is voor kinderen" (Lies, 5 jarigen en zorgleerkracht) 

"Een heel praktijkgerichte vorming, het gaf me inzicht op verrijken van taal en niet verarmen van taal"  (Aïsha, 2de-3de kleuterklas) 

team