Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Een open geest, daar scoor je mee! Van discussie naar dialoog.

Tijdens dit vormingsmoment staat ‘dialoog’ als cruciaal principe van actief pluralisme centraal. Willen we van onze leerlingen burgers maken, die durven dialogeren, luisteren naar anderen, durven opkomen voor zichzelf en anderen, kunnen discussiëren over politiek, standpunten durven innemen, hun eigen ‘kijk’ en ook die van anderen willen en durven in vraag stellen..., dan is het onze taak om hen hierin te begeleiden.

Hoe leren we leerlingen respect opbrengen voor elkaars eigenheid? Hoe kan je als leerkracht gevoelige thema’s ombuigen tot gesprekken waarbij iedereen de mening van de ander respecteert? Hoe geraak je verder dan oppervlakkige cafépraat, die ook via de sociale media wordt gedeeld? Hoe kom je met leerlingen tot een democratische manier van meningen formuleren en hoe leer je ze luisteren en respectvol omgaan met elkaar, ook als de emoties hoog oplopen?

Voor deze uitdagende en gevoelige gesprekken leveren we je tijdens deze sessie tools aan die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Zo hoef je deze moeilijker lopende gesprekken voortaan niet meer uit de weg te gaan.

Tijdens deze vorming leer je:

  • Hoe je als leraar leerlingen kan aanzetten tot respect voor elkaars eigenheid;
  • Hoe je omgaat met de verschillende meningen van leerlingen;
  • Hoe je samen met leerlingen op een democratische manier komt tot meningen formuleren;
  • Tools die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas bij moeilijke gesprekken.

Dit is het vervolg op de sessie 'Een open geest, daar scoor je mee. Krachtlijnen.'

Nike Air Jordan 1 Mens