Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Doelgroepgerichte vs inclusieve aanpak voor Roma in je klas

Naar Roma wordt maatschappelijk vaak gekeken als een ‘aparte’ groep. Meer nog dan andere minderheden of migrantengroepen lijken ze moeilijk een plaats te vinden binnen onze samenleving. Ook op school stellen zich vele uitdagingen: proportioneel zijn ze meer (ongewettigd) afwezig, is de schooluitval groter, is het moeilijk om ouders actief te betrekken, ...  
Daarenboven is er sprake van een maatschappelijke beeldvorming die ronduit negatief is, en op verschillende manieren mee de klas binnenkomt. Hoe ga je hier als leerkracht, directeur of in een ondersteunende pedagogische rol mee om? Op welke manier kies je net wel of net niet voor een aparte benadering voor deze kinderen en/of hun ouders?  

De vraag naar de wenselijkheid van een doelgroepgerichte benadering die rekening houdt met deze specificiteit en eigenheid tegenover een (sociaal) inclusieve benadering stelt zich in deze verschilervaringen op scherp.

De betekenis van deze vorming is dan ook ruimer dan de Roma als doelgroep, en brengt een perspectief om met concrete verschilervaringen om te gaan. 

Tijdens deze vorming leer je:

  • Een inzicht te verwerven in datgene wat de Roma typeert, voorbij stereotiepe beeldvormingen; 
  • Krijg je een inzicht in de verschillende manieren waarop de maatschappelijke beeldvorming over Roma gestalte krijgt; 
  • Wat de uitdagingen zijn die zich stellen bij de scholing van Roma, in verschillende dimensies en op verschillende niveaus; 
  • Wat hefbomen zijn om met moeilijke uitdagingen om te gaan die zich in de klas- en schoolpraktijk stellen bij Roma en andere etnische of culturele minderheidsgroepen; 
  • Genuanceerd denken over de betekenis van inclusie in een breder, sociaal perspectief (ruimer dan kinderen met een beperking); 
  • Een onderbouwde en genuanceerde eigen visie ontwikkelen over doelgroepgericht vs. inclusief werken. 
Doelgroepgerichte vs inclusieve aanpak voor Roma in je klas
Locatie: 

Interactief webinar

Interactief webinar
-
-
-
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
donderdag 11 februari 2021 - 09:00 tot 12:00
Cursuscode: 
NINC X1 1000 A
Prijs: 
€ 60
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu