Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Doelgerichte digitale didactiek (jaar 2)

Krachtige leeromgevingen creëren door digitale middelen doelgericht en zinvol in te zetten en het digitale in de didactiek te integreren. Op die manier realiseren we een innovatieve onderwijspraktijk waarin leerlingen uitgroeien tot digitaal geletterde burgers die actief deelnemen aan een technologisch snel veranderende samenleving. 

De leerdoelen realiseren door implementatie van blended learning, dat is de focus van dit thematraject. Het ondersteunen van de didactiek en het curriculum staan centraal. De vaardigheden van de actoren op beleidsniveau (directie, ICT-coördinator, PECO, ZOCO, beleidsondersteuner, TA, …) belichten we in functie van digitale didactiek op de klasvloer. Met dit thematraject willen we effecten realiseren op drie niveaus: school, leraar, leerlingen. 


Effecten van dit traject

Op het niveau van de school:    

 •  De school voert een kwaliteitsvol beleid op het vlak van digitale didactiek; het beleid is gekend en gedragen binnen het team. 
 •  De school garandeert de randvoorwaarden voor de implementatie van digitale didactiek in de klas.  

Op het niveau van de leraar: 

 • De leraar bezit de vaardigheden om doelgerichte digitale didactiek in te zetten bij het realiseren van het curriculum. 
 • De leraar heeft toegang tot instrumenten en materialen die noodzakelijk zijn voor het aanwenden van digitale didactiek.   

Op het niveau van de leerlingen:

 • De optimale ontwikkelingskansen van alle leerlingen nemen toe. 
 • De lerenden kunnen participeren aan een steeds digitaler georganiseerde of georiënteerde samenleving.  


Concreet

In het tweede jaar organiseren we: 

 • 1 intake 
 • 1 pedagogische studiedag (DKO-BaO-SO) 
 • 4 changeteammomenten  
 • 2 opleidingsdagen digicoach 
 • 3 individuele sessies (De 12 effectieve bouwstenen gekoppeld aan praktische tools) 
Lesgever en data: 
Data: 
woensdag 9 maart 2022 - 10:20
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

1.250 euro per schooljaar

In deze prijs is een schoolteamcursus inbegrepen voor max. 30 personen. Meer deelnemers zijn mogelijk mits een meerkost van 645 euro per 30 deelnemers.

Cursuscode: 
TNDDD Z2
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
team
Domeinen: