Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Doelgerichte digitale didactiek (jaar 1+2)

Hoe realiseer je een innovatieve onderwijspraktijk waarin leerlingen uitgroeien tot digitaal geletterde burgers die actief deelnemen aan een technologische en snel veranderende samenleving? 
Je creëert krachtige leeromgevingen door digitale middelen doelgericht en zinvol in te zetten en door het digitale in de didactiek te integreren.  

Daarom leer je tijdens dit thematraject leerdoelen realiseren door implementatie van blended learning. Het ondersteunen van de didactiek en het curriculum staan daarbij centraal.  Jouw vaardigheden als actor op beleidsniveau (directie, ICT-coördinator, pedagogisch coördinator, zorgcoördinator, beleidsondersteuner, technisch adviseur, …) worden belicht in functie van digitale didactiek op de klasvloer.  Door deze vorming realiseer je effecten op drie niveaus: de school, de leraar en de leerlingen. 

Effecten van dit traject   

Op het niveau van de school:   

 •  De school voert een kwaliteitsvol beleid op het vlak van digitale didactiek; het beleid is gekend en gedragen binnen het team;
 •  De school garandeert de randvoorwaarden voor de implementatie van digitale didactiek in de klas.  

Op het niveau van de leraar: 

 • De leraar bezit de vaardigheden om doelgerichte digitale didactiek in te zetten bij het realiseren van het curriculum;
 • De leraar heeft toegang tot instrumenten en materialen die noodzakelijk zijn voor het aanwenden van digitale didactiek.   

Op het niveau van de leerlingen: 

 • De optimale ontwikkelingskansen van alle leerlingen nemen toe;
 • De lerenden kunnen participeren aan een steeds digitaler georganiseerde of georiënteerde samenleving.  
 
Concreet

Het eerste jaar van dit tweejarig traject bestaat uit:  

 • 1 intake 
 • 1 inleidende keynote door Tim Surma
 • 1 pedagogische studiedag (DKO-BaO) 
 • 4 changeteammomenten  
 • 2 opleidingsdagen digicoach 
 • 1 individuele sessie SO 
 • 3 individuele sessies (Digitaal evalueren + Synchroon, asynchroon of bichroon lesgeven + Mediawijsheid) 

In het tweede jaar organiseren we: 

 • 1 intake 
 • 1 pedagogische studiedag (DKO-BaO-SO) 
 • 4 changeteammomenten  
 • 2 opleidingsdagen digicoach 
 • 3 individuele sessies 

DATA JAAR 1 - GROEP 2
Tim Surma: 13/09/2022 van 13.30 tot 15u of van 16u tot 17u30 (ZOOM)
Pedagogische studiedag: af te spreken
Changeteammomenten: er is 1 overkoepelende sessie op 06/02/2023 van 9u tot 12u in Huis Madou; de andere worden nog onderling besproken
Individuele sessie voor SO: 01/12//2022 van 9u tot 12u (Teams)
Digitaal evalueren: 27/10/2022 van 9u tot 11u (Teams)
Synchroon, asynchroon of bichroon lesgeven: 22/11/2022 van 9u tot 11u (Teams)
Mediawijsheid: 16/12/2022 van 9u tot 11u (Teams)
Digicoach: 13/02/2023 en 16/03/2023 telkens van 9u tot 12u (Huis Madou)

 

Lesgever en data: 
Data: 
maandag 29 maart 2021 - 11:10
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

1.250 euro per schooljaar

 
Cursuscode: 
TNDDD Z1
team
Domeinen: