Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

 

Deeltijds kunstonderwijs organiseren

Je leert welke regels van toepassing zijn als je deeltijds kunstonderwijs organiseert. Daarbij richten we ons niet alleen op wie nieuw is in de materie, maar ook op directeurs en schoolbesturen die een opfrissing wensen over het decreet en het organisatiebesluit DKO.

We focussen op het proces dat een schoolbestuur of academie doorloopt om innovatie(s) te implementeren en hebben aandacht voor hoe de nieuwe einddoelen (basiscompetenties/beroepskwalificaties) vorm kunnen krijgen in het onderwijsleerproces. Ook begrippen als capaciteit, alternatieve leercontext, onderwijsbevoegdheid en structuuronderdelen komen aan bod.

Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
donderdag 28 april 2022 - 09:00 tot 16:00
Locatie: 
Cursuscode: 
NORD Y1 1000
Prijs: 
€ 135
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu
Domeinen: