Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Deeltijds kunstonderwijs organiseren

De vorming leert je welke regels van toepassing zijn als je deeltijds kunstonderwijs organiseert. Dat is niet alleen interessant voor wie nieuw is in de materie, maar ook voor directeurs en schoolbesturen die een opfrissing wensen over het decreet en het organisatiebesluit DKO.
Daarnaast focussen we op het proces dat een schoolbestuur of academie doorloopt om innovatie(s) te implementeren.

Tot slot besteden we ruim aandacht aan hoe de nieuwe einddoelen (basiscompetenties/beroepskwalificaties) vorm kunnen krijgen in het onderwijsleerproces.

Tijdens deze vorming leer je:

  • wat de opdrachten zijn van het DKO
  • hoe de structuur in elkaar zit
  • wat de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden zijn
  • hoe je het aanbod kunt uitbreiden
  • wat programmatie en rationalisatie is
  • welke regels gelden voor de organisatie van het schooljaar
  • wat financierbare leerlingen zijn
  • welke omkadering de academie ontvangt en hoe je die kunt gebruiken
  • hoe je de nieuwe einddoelen kunt vormgeven in het onderwijsleerproces.

Ook begrippen als capaciteit, alternatieve leercontext, onderwijsbevoegdheid en structuuronderdelen komen aan bod.

Locatie: 

OVSG - Madou

OVSG - Madou
Bischoffsheimlaan 1 - 8, 5de verdieping
1000
Brussel
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
donderdag 30 april 2020 - 09:00 tot 16:00
Cursuscode: 
NORD W1 1000
Prijs: 
€ 80
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu