Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

 

De Gemeente maakt school

In deze basisvorming krijg je een overzicht van wie welke verantwoordelijkheden draagt bij het besturen van een school, een centrum of een academie. Welke actoren zijn betrokken en wat is hun onderlinge relatie? Wat zijn de principes uit het kerntakendebat ook al weer? Hoe zit het met strategisch beleid, bestuurskracht en beleidsvoerend vermogen? Hoe verloopt het contact tussen het schoolbestuur en de directie? In deze vorming komen al deze elementen beknopt aan bod.

 

Locatie: 

Interactief webinar

Interactief webinar
-
-
-
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
dinsdag 20 april 2021 - 09:00 tot 12:00
Cursuscode: 
NGMS X1 1000
Prijs: 
€60
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu