Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Cyclus van functioneren en evalueren voor evaluatoren

Deze praktijkgerichte vaardigheidstraining richt zich tot elke evaluator (directeur, adjunct-directeur, TA, TAC, 2e evaluator en andere evaluatoren). 

Na het beëindigen van de opleiding krijg je een attest van de verworven vaardigheden. 

Tijdens deze basisvorming krijg je naast een juridisch en theoretisch kader vooral veel nuttige praktijktips. De deelnemers verwerven een aantal gesprekstechnieken die de communicatie en de kwaliteit van het overleg tussen de evaluator en de medewerker bevorderen.

Het traject omvat:

  • een juridische sessie: wettelijke bepalingen, regelgeving;
  • drie vaardigheidssessies over de cyclus van functioneren en evalueren;
  • een follow-up: kaders rond omgaan met weerstand, doorvoeren van veranderingen in de school;
  • een terugkomdag.

Tijdens deze vorming leer je:

  • het verloop van en de rol van de evaluator in de voorgeschreven cyclus van functioneren en evalueren kennen en toepassen in de eigen context;
  • de administratieve verplichtingen bij de voorgeschreven cyclus kennen en correct toepassen;
  • gesprekstechnieken toepassen;
  • omgaan met verandering en weerstand.

Aanvullend op deze training kan er ook ingeschreven worden voor een intervisiemoment.

Lesgever en data: 
Dit traject is VOLZET voor schooljaar 2021-2022, maar wordt volgend schooljaar zeker hernomen. Schrijf je in op de wachtlijst en wij contacteren je van zodra de data voor schooljaar 2022-2023 bekend zijn.
Data: 
donderdag 1 september 2022 - 09:00
Prijs: 
€ 460
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu
Domeinen: