Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Actieve werkvormen in de klas

Tijdens deze vorming krijg je handvatten aangereikt om een krachtige leeromgeving te creëren. We maken hiervoor gebruik van actieve werkvormen die diversiteit erkennen, leerlingen activeren en aanzetten tot interactie. Zo kan je hun autonomie en motivatie bevorderen.   

Het ervaren en uitproberen van werkvormen staat centraal tijdens deze vorming. Wat zijn criteria om een werkvorm te kiezen, passend bij de leerlingengroep, lesinhoud en de lesdoelen? Je gaat met je eigen lesmateriaal aan de slag zodat je met een concreet arsenaal aan werkvormen naar je klas terug gaat.  

Tijdens deze vorming leer je: 

  • waarom het noodzakelijk is om activerende werkvormen te gebruiken in de klas in functie van het leerrendement van de leerlingen;
  • autonomie en motivatie van de leerlingen bevorderen;  
  • een geschikte werkvorm in functie van de lesdoelen selecteren;  
  • actieve werkvormen organiseren voor een krachtige leeromgeving voor de leerlingen;  
  • actieve werkvormen effectief en efficiënt toepassen in de klas. 
Lesgever en data: 
Data: 
maandag 24 februari 2020 - 10:35
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€ 585

Cursuscode: 
SACT X1
team