Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Actief aan de slag met burgerschap

Het is de maatschappelijke opdracht van de school om leerlingen maximaal voor te bereiden op de maatschappij als actieve burgers. Constructief met elkaar omgaan, communiceren en samenwerken vormen hierbij belangrijke pijlers.

De nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs zijn opgebouwd vanuit verschillende sleutelcompetenties, waarbij burgerschapscompetenties (met inbegrip van competenties inzake samenleven) een duidelijke plaats hebben gekregen. De eindtermen onder deze sleutelcompetentie zijn minimumdoelen die werken aan hedendaagse uitdagingen. Een aantal eindtermen onder deze sleutelcompetentie zijn transversaal. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid is van verschillende vakken/vakkenclusters/leraren om deze eindtermen te bereiken op het einde van de eerste graad.

OVSG onderschrijft het belang om op een ge√Įntegreerde manier te werken aan competenties op het vlak van burgerschap.

In deze twee nascholingssessies willen we  scholen  hierbij ondersteunen en werken we samen met Bonding Beyond Borders. Dit is een internationaal team met een internationaal doel: leer het onbekende kennen.

In deze twee nascholingssessies maak je kennis met het door hen ontwikkeld¬†educatief spel. Met dit spel waren ze¬† in de lente van¬† 2018 de¬† winnaar ‚ÄėFacebook Global Digital Challenge‚Äô.

De kracht van dit educatieve spel is niet het spel zelf, maar wel in de leraren die het spel gebruiken. Het spel heeft de kracht om ruimte te cre√ęren voor ieders mening, voor een onderhandelingscultuur.

In het interactieve spel komen verschillende thema’s aan bod zoals armoede, terrorisme, vluchtelingen, religies, gendergelijkheid, taal in context en verschillende culturen.

In een competitieve set-up spelen leerlingen in groep dit spel. Thema’s komen aan bod aan de hand van reflectievragen, waar of niet waar vragen en doevragen.

Tijdens deze vorming leer je:

  • Hoe het spel verloopt.
  • Hoe je het spel kan inzetten in je schoolpraktijk.
  • Hoe het spel je kan ondersteunen om polarisatie tegen te gaan in de klas.
  • Hoe het spel je kan helpen om werk te maken van cultuurverandering op school.

Hoe kan je je verder verdiepen?

Je kan alvast enkele van de verhalen ontdekken op de website www.bondingbeyondborders.com of op volgend filmpje . Bij aankoop van het spel hoort ook een Digitaal naslagwerk waarin dieper ingegaan wordt op onder andere de origines, overtuigingen en religies van de spelkarakters.

   

 

NIKE AIR FORCE

Locatie: 

OVSG - Madou Zaal 4

OVSG - Madou Zaal 4
Bischoffsheimlaan 1-8, 5de verdieping
1000
Brussel
Lesgever en data: 
Lesgever: 
Data: 
maandag 27 januari 2020 - 09:00 tot 12:00
Lesgever: 
Data: 
maandag 10 februari 2020 - 09:00 tot 12:00
Cursuscode: 
SBBB W1 1000B
Prijs: 
‚ā¨80
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu