Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

‘Zorg aanbieden voor iedereen’ start bij een realistisch zorgbeleid en een gedragen zorgvisie

Om zorg te dragen voor iedereen in jouw academie heb je eerst een realistisch zorgbeleidsplan nodig. Deze vorming biedt een plan van aanpak, specifiek voor jouw academie, met als kerngedachte ‘zorg dragen voor iedereen’.

Een maatschappij waar diversiteit niet meer weg te denken is, heeft nood aan ondersteuning in het hiermee omgaan. Elke deelnemer heeft noden, elke deelnemer heeft talenten. Hiermee aan de slag gaan is in de eerste plaats begrijpen, zin geven en hieraan acties koppelen.

Elke deelnemer kan invulling geven aan zorg bieden en zorg krijgen, doordat er kansen worden gecreëerd om sterktes en zwaktes met elkaar te verbinden. Alsook omdat samen iets bereiken steeds gemakkelijker is dan alles alleen te doen.

Iedereen is betrokken bij het ontwikkelen van een zorgvisie die de motivatie voor het toepassen ervan zal verruimen en waar elke deelnemer zijn plaats in kan vinden.

Tijdens deze vorming leer je:

  • Een kwalitatief zorgbeleid organiseren;
  • Een gedragen zorgvisie ontwikkelen die samenhangt met de kenmerken van de academie;
  • De verschillende rollen van de deelnemende actoren begrijpen en invullen;
  • Een motiverend en succesvol zorgaanbod realiseren;
  • Sterk pedagogisch-didactisch onderwijzen in functie van zorg;
  • Methodes i.f.v. zorg ontwikkelen.

We raden aan om de zorgmap op ons extranet te raadplegen, gebruik de aangeboden tools en lectuur van OVSG. Interne leermomenten organiseren is zinvol voor de leerkrachten. Je kan brainstormmomenten inplannen om inhoudelijk de zorg in jouw academie te verfijnen.

 

Nike Shoes

Lesgever en data: 
Data: 
vrijdag 16 maart 2018 - 20:45
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
Prijsinformatie: 

€585

team