Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

‘Position switch’ voor ondersteuners

Tijdens dit 5-daags traject nemen we de verschillende posities van een ondersteuner onder de loep. We bekijken wat deze posities betekenen en reiken tools aan om met deze verscheidenheid aan de slag te kunnen. Leren van elkaar staat centraal. Inhoud, uitwisseling en interactieve werkvormen worden afwisselend aangeboden.


Dag 1: onderwijsprofessional met eigen bagage
Wie ben ik als ondersteuner? Wat zijn mijn taken? Wat verwachten de anderen van mij? Hoe ga ik om met deze verschillen? Hier proberen we vandaag een antwoord op te vinden.

Dag 2: hulplijn voor de leraar
Vandaag ligt de nadruk op coaching van de leerkracht. We hanteren hiervoor het kader van ‘inspirerend coachen’ door Jef Clement.

Dag 3: inclusiebezieler
Wat is participatie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften participeren in de groep? Hoe organiseren we dit? Een bezorgdheid die elke leerkracht en ondersteuner deelt. Op dag 3 gaan we hiermee aan de slag.

Dag 4: procesbegeleider
Vandaag kijken we hoe het proces dat we lopen voor een leerling vorm krijgt. Wie zit er aan de tafel? In hoeverre participeren deze mensen? Hoe komen we tot concrete doelen? Welke effecten wil je bereiken en wie doet wat? We reiken tijdens deze sessie technieken aan om met alle actoren in het begeleidingsproces aan de slag te gaan.

Dag 5: verbinder
Als verbinder kom je vaak in aanraking met weerstand. We zoomen vandaag in op hoe je kan omgaan met weerstand.


Tijdens deze vorming leer je:

  • De verschillende posities van een ondersteuner kennen;
  • Het kader ‘inspirerend coachen’ van Jef Clement;
  • Wat de term participatie inhoudt en hoe je hiermee aan de slag kan gaan;
  • Hoe je ouders, leerkrachten, leerlingen kan betrekken bij het begeleidingsproces;
  • Omgaan met weerstand;
  • Intervisietechnieken.
‘Position switch’ voor ondersteuners
full
Lesgever en data: 
Deze cursus is volzet. Bij interesse kan u kan zich inschrijven op de wachtlijst. Indien er voldoende inschrijvingen zijn, dan zal de sessie hernomen worden en zullen de geïnteresseerden nog verwittigd worden van de nieuwe data.
Lesgever: 
Data: 
donderdag 26 november 2020 - 09:00 tot 16:00
Lesgever: 
Data: 
donderdag 7 januari 2021 - 09:00 tot 16:00
Lesgever: 
Data: 
vrijdag 12 februari 2021 - 09:00 tot 16:00
Lesgever: 
Data: 
dinsdag 2 maart 2021 - 09:00 tot 16:00
Lesgever: 
Data: 
dinsdag 25 mei 2021 - 09:00 tot 16:00
Cursuscode: 
NSWI X1 1000
Prijs: 
€ 400
De prijzen gelden enkel voor OVSG-leden. Voor niet OVSG-leden wordt de kostprijs met 10 % verhoogd.
individu