OVSG in feiten en cijfers

- Loes Vandromme, schepen in Poperinge en Vlaams parlementslid, is voorzitter van het bestuursorgaan van OVSG.

‘Met veel expertise leverde OVSG uitstekend werk in de begeleiding, professionalisering en ondersteuning’

“Ook schooljaar 20-21 werd getekend door de coronacrisis, een grote uitdaging voor de hele onderwijssector. Daarnaast vroegen belangrijke thema’s zoals de onderwijskwaliteit, het lerarentekort, het plaatsgebrek op school in bepaalde regio’s, … onze aandacht. Ondanks het feit dat iedereen zich voortdurend moest aanpassen aan de pandemie, slaagden de OVSG-medewerkers erin om met kennis van zaken de besturen en hun scholen, centra en academies te ondersteunen en pedagogisch te begeleiden. OVSG werkte ook een Toekomstplan uit en ging op zoek naar een waardige opvolger van algemeen directeur Patriek Delbaere die bijna twintig jaar de organisatie leidt. Met Walentina Cools aan het hoofd is OVSG klaar om ook in de toekomst samen met vele gedreven collega’s het onderwijsproject van steden en gemeenten te blijven ondersteunen en promoten.”

Wie zijn onze leden en bestuurders?
Hoeveel leden en onderwijsinstellingen?
Hoeveel middelen en personeel?

01

Leden en bestuur
259
besturen
die onderwijs organiseren
(100% aansluiting)
21
geaffilieerde leden
16
bestuurders
in raad van bestuur
Loes Vandromme
Voorzitter
Johan Bossuyt
Jo De Ro
Ondervoorzitter
9
vergaderingen
Bestuursorgaan
11
vergaderingen
Dagelijks bestuur
220 €
Zitpenning
bruto per vergadering
(conform decreet lokaal bestuur)

Lidmaatschapsbijdrage

1 %
van de werkingstoelage voor basisonderwijs,
secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en DKO

Lidmaatschapsbijdrage

min. 0,1 %
van de omkadering van CLB

02

Scholen en instellingen van stedelijk en gemeentelijk onderwijs
 
 
577
basisscholen
 
 
 
 
53
secundaire scholen
 
 
147
academies
(voor Beeldende Kunst, voor Muziek, Woordkunst en Dans of Kunstacademies)

en

1
Beiaardschool
6
centra voor volwassenenonderwijs
3
centra voor leerlingenbegeleiding
SCHOLENGEMEENSCHAPPEN
97
scholengemeenschappen basisonderwijs
11
scholengemeenschappen secundair

03

Leerlingen en cursisten
Leerplichtonderwijs
163 708
leerlingen basisonderwijs
21 945
leerlingen secundair
volwassenenonderwijs
27 712
cursisten
Deeltijds kunstonderwijs
170 028
leerlingen
in de academies voor dko
Leerlingen CLB
53 023
leerlingen begeleid
PERSONEEL STEDELIJK EN GEMEENTELIJK ONDERWIJS EN OVSG
24 182
fulltime equivalenten personeel
in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs
(leerplichtonderwijs, academies en volwassenenonderwijs)
140
personeelsleden OVSG
DIRECTIE EN MIDDENKADER OVSG
Organogram
FINANCIELE MIDDELEN OVSG
3 695 000 euro
financiële middelen 2021