JAARVERSLAG OVSG 2018-2019

Schooljaar 2018-2019 was voor OVSG het jaar van de verhuizing en de introductie van een andere manier van werken. Samen met VVSG en GSD-V trokken we in Huis Madou, hart van steden en gemeenten. Ons gemeenschappelijke doel is een nog sterkere dienstverlening aan en netwerking met de lokale besturen en hun onderwijsinstellingen.

Als dienstverleningsorganisatie, netwerkorganisatie, innovatieve arbeidsorganisatie, digitale kennisorganisatie en impactorganisatie bleven we aan onze doelstellingen werken.  Met 143 medewerkers realiseren we de missie van OVSG: het onderwijsproject van steden en gemeenten promoten en ondersteunen.

Maar wat doen wij precies voor onze 260 leden en 35 geaffilieerde leden? Klik op 1 van de 9 tegels voor een kort overzicht van wat onze kernopdrachten voor u, bestuurders, directeurs of teamleden van stedelijke of gemeentelijke onderwijsinstellingen, betekenen.

Daarnaast is er het vele werk dat u niet ziet, maar dat achter de schermen gebeurt om een klantvriendelijke en deskundige dienstverlenende organisatie te zijn.

Tot slot zijn er de cijfers van 2018-2019. Die tonen onze doelgroepen en kernactiviteiten aan de hand van getallen.

Bruno Sagaert, directeur koepelwerking;
Ilse Hillewaert, directeur Organisatie en Advies, Vorming en Service;
Geertrui De Ruytter/Walentina Cools, directeur pedagogische begeleidingsdienst;
Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG