OVSG in cijfers

Wie zijn onze leden en bestuurders?
Hoeveel leden en onderwijsinstellingen?
Hoeveel middelen en personeel?

01

Leden en bestuur
262
besturen
die onderwijs organiseren
28
bestuurders
in raad van bestuur
30
leden geaffilieerd
of via contract
Katrien Schryvers
Voorzitter
Lut Kint
Jo De Ro
Ondervoorzitter
8
vergaderingen
Raad van Bestuur
8
vergaderingen
Vast Bureau
110 €
Zitpenning
bruto per vergadering

Lidmaatschapsbijdrage

1 %
van de werkingstoelage voor basisonderwijs,
secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en DKO

Lidmaatschapsbijdrage

min. 0,1 %
van de omkadering van CLB

02

Scholen en instellingen van stedelijk en gemeentelijk onderwijs
567
basisscholen

waarvan30
buitengewoon
56
secundaire scholen

waarvan14
buitengewoon
149
academies
(voor Beeldende Kunst, voor Muziek, Woordkunst en Dans of Kunstacademies)

en

1
Beiaardschool
12
centra voor volwassenenonderwijs
3
centra voor leerlingenbegeleiding
Geaffilieerde scholen of instellingen waarmee een contract of samenwerking is afgesloten
20
basisscholen
5
secundaire scholen
4
academies

decretale samenwerking met

2
provinciale CLB's
SCHOLENGEMEENSCHAPPEN
92
scholengemeenschappen basisonderwijs

waarvan7
netoverschrijdende


3
basisscholen niet in een scholengemeenschap


12
scholengemeenschappen secundair

waarvan6
netoverschrijdende
9
secundaire scholen niet in een scholengemeenschap
53
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden basisonderwijs
1
intergemeentelijk samenwerkingsverband secundair

03

Leerlingen en cursisten
Leerplichtonderwijs
60 628
kleuters

waarvan

212
in buitengewoon kleuteronderwijs
105 469
lagereschoolkinderen

waarvan

3 283
in buitengewoon lager
21 634
leerlingen secundair

waarvan

2 139
in buitengewoon secundair
Deeltijds kunstonderwijs
105 316
unieke leerlingen
Muziek, Woordkunst en Dans
60 683
unieke leerlingen
Beeldende Kunst
volwassenenonderwijs
6 063 070
lesuren-cursist
in het volwassenenonderwijs
38 466
unieke cursisten
Leerlingen CLB
5
centra van het officieel gesubsidieerd onderwijs

begeleiden gemiddeld

17 500
leerlingen
PERSONEEL OVSG EN STEDELIJK EN GEMEENTELIJK ONDERWIJS
143
personeelsleden OVSG
6
vacatures
4
externe selectieprocedures
6
aanwervingen
23 632
fulltime equivalenten personeel
in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs
FINANCIELE MIDDELEN
3 749 000
financiƫle middelen 2018