Wat gebeurt er achter de schermen?

Schooljaar 2017-2018 is het jaar waarin we ons volop voorbereiden op de verhuizing naar Huis Madou, een gerenoveerd kantoor waarin we co-housen met VVSG en GSD -V, twee verwante organisaties die ook de lokale besturen als doelgroep hebben. We grijpen dit traject aan om te evolueren naar een nieuwe manier van werken of ‘anders werken’. Concreet: meer online en vanaf op diverse plekken. Aan de basis ligt dan weer een nieuwe missie en visie op onze organisatie. Zo’n groot veranderingstraject werkt simultaan op drie elementen: de ‘bricks’ of de bakstenen, alles wat met het gebouw zelf te maken heeft, de ‘bytes’ of het hele informatica-luik dat ons de mogelijkheden biedt om vanop een afstand te werken, en ten slotte ‘behaviour’ of gedrag.