Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Schoolraden, deelraden en andere samenwerkingsverbanden

Gemeentebesturen hebben een lange traditie op het vlak van inspraak in hun beleid. Voor het onderwijsbeleid is dat niet anders. Uiteraard is er het syndicaal overleg. Maar daarnaast voorziet het participatiedecreet, tenminste voor het leerplichtonderwijs, overlegorganen voor alle partijen die bij de schoolwerking betrokken zijn. Zo wordt in elke school voor basisonderwijs en secundair onderwijs een schoolraad opgericht die bestaat uit verschillende geledingen voor ouders, leerlingen, personeel en de lokale gemeenschap. Op vraag van een geleding kunnen deelraden (ouderraad, leerlingenraad,…) worden opgericht.

Naast de schoolraad bestaat op een aantal plaatsen in Vlaanderen – vooral verstedelijkte gebieden en hun rand -  ook een lokaal overlegplatform (LOP). Dit forum bestaat uit verschillende partners en heeft een rol op het vlak van de gelijke onderwijskansen en inschrijvingsbeleid.

Meer informatie: https://www.ovsg.be/extranet/organisatie-en-regelgeving/schoolraad en https://www.ovsg.be/extranet/personeel-en-regelgeving

Kids

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs