Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Proficiat! Je bent schepen van onderwijs, een boeiend en veelgelaagd beleidsdomein. Wat moet je zeker weten en waar kun je terecht?

Hoe groot is het stedelijk en gemeentelijk onderwijs?

Jouw gemeente richt zelf onderwijs in, en daar staat ze zeker niet alleen in. Ruim 80% van de Vlaamse en Brusselse gemeenten dragen die verantwoordelijkheid. Met circa 167 000 leerlingen zijn de lokale besturen de belangrijkste inrichters van openbaar basisonderwijs. In het deeltijds kunstonderwijs gaan 92% van alle leerlingen naar een stedelijke of gemeentelijke academie. Ook in het secundair en volwassenenonderwijs zijn steden en gemeenten belangrijke niche-aanbieders.

Gemeentelijk onderwijs? Eentje met een eigen karakter

Gemeentelijk onderwijs heeft specifieke voordelen en kenmerken.
Het schoolbestuur staat dicht bij de lokale gemeenschap, is aanspreekbaar en democratisch verkozen. Doordat de gemeente voor tal van beleidsdomeinen (welzijn, gelijke kansen, cultuur, sport, mobiliteit …) verantwoordelijk is, kan ze een integraal lokaal beleid voeren waar onderwijs deel van uitmaakt.

Gemeentelijk onderwijs is ‘openbaar onderwijs’. In een stedelijke of gemeentelijke school kunnen de leerlingen het levensbeschouwelijke vak van hun keuze volgen. Een gemeenteschool moet aan dezelfde regels voldoen als elke overheidsdienst op het vlak van neutraliteit. OVSG werkte een ‘beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs’ uit en een leidraad rond actief pluralisme.

Vorming voor nieuwe schepenen

OVSG organiseert vorming op maat voor nieuwe en ervaren bestuurders.

Kennismaken met OVSG

Een delegatie van OVSG gaat op ronde langs de scholengemeenschappen om kennis te maken met nieuwe schepenen van onderwijs. Ontmoeting gemist? Je vindt hier de presentatie.

Vragen? naar OVSG!

OVSG, de Onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, helpt lokale besturen met zowat alles wat met het gemeentelijk onderwijsbeleid te maken heeft: personeelsbeleid, organisatie en structuur van het aanbod, subsidiëring van gebouwen, pedagogische begeleiding van scholen, centra en academies, nascholing van de lerarenteams …
Wie speciaal voor jouw gemeente je aanspreekpersonen zijn, vind je in de contactzoeker per gemeente. Geef de naam van je gemeente in en je ziet meteen bij wie je voor verschillende onderwerpen terechtkunt.
Op zoek naar documenten en modellen? Speciaal voor leden ontwikkelt OVSG modeldocumenten, modellen van reglementen en gemeenteraadsbeslissingen, pedagogische visieteksten en documenten … Die staan op het extranet voor de leden van OVSG. Nog geen paswoord ontvangen? Klik op www.ovsg.be en in de blauwe balk op ‘inloggen’ om het aan te vragen. 

Het ABC van gemeentelijk onderwijs

Dit boek is een betrouwbare gids voor iedereen die lokaal en/of flankerend onderwijsbeleid wil voeren. Het zet helder en compact uiteen wat gemeentelijk onderwijs is, met welke partners een schoolbestuur samenwerkt en wie welke taken heeft in het bestuur. Ook over onderwijspersoneel, schoolorganisatie, subsidies en infrastructuur krijg je de basics. Geschreven door de specialisten in de diverse thema’s van OVSG.

Kies voor een lokaal onderwijsverhaal

Het boek 'Kiezen voor een lokaal onderwijsverhaal' brengt goede ideeën en praktijkvoorbeelden samen. Hierin tekenden we achttien verhalen op van gepassioneerde betrokkenen - schepenen, burgemeesters, leidinggevende ambtenaren, pedagogisch adviseurs, directeurs en academici - over het heden en de toekomst van het onderwijs in onze steden en gemeenten. Met de steun van Belfius en Vandelanotte Accountancy.

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs